Sjefene trives best på jobben

Sjefene trives best på jobben

Nordmenn jobber mye, men vi har det veldig bra på arbeidsplassen.

Ifølge en undersøkelse Synovate har utført for NHO svarte 61 prosent av de spurte at trives svært godt i sin nåværende jobb. 35 prosent sier de trives ganske godt. Bare fire prosent trives mindre godt. Ingen svarer at de trives direkte dårlig, skriver det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire i en pressemelding.

– Det er ingen målbare forskjeller mellom kvinner og menn eller ulike aldersgrupper. Heller ikke bosted og utdanning ser ut til å spille særlig rolle, sier direktør Erik Dalen i Synovate i meldingen.

Det ser imidlertid ut som om sjefene har det best. Trivselen er høyere enn gjennomsnittet blant dem som har et lederansvar.

Jobber hardt

Ifølge pressemeldingen svarer fire av ti synes de jobber litt for mye og halvparten mener også at arbeidspresset har økt de siste to til tre årene. Men det har ifølge Dalen ikke gått ut over trivselen.

– I den gruppen som opplever at arbeidspresset har økt, mener faktisk 26 prosent at dette er positivt. For ytterligere 19 prosent spiller det ingen rolle, sier Dalen.

Trives med kunnskap

Direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard i NHO, mener at når folk føler at de har kommet på rett hylle i arbeidslivet, vil de også trives bedre med høyt tempo.

– Ifølge undersøkelsen opplever 91 prosent at de får brukt kunnskapene og ferdighetene sine i meget stor eller ganske stor grad. Det påvirker både motivasjonen og ytelsen positivt, inntil man eventuelt når det punktet da tempoet går utover mestringen, sier han.

– Gjennom en lang karriere vil alle behøve å øke og videreutvikle kompetansen sin. Ikke minst er det vesentlig å opprettoholde en positiv åpenhet til ny teknologi, sier Oppegaard videre.

Les om:

IT-Karriere