Skal levere sorte tall

Skal levere sorte tall

NY JOBB: Etter år med røde tall i kanalen, ser Ketil Ødegaard positivt på oppgaven med å få Tech Data til å gå i overskudd.

Ketil Ødegaard begynte i sin nye jobb i Tech Data forrige måned. Før det var han 14 år i Ingram Micro, de siste seks som norgessjef. Ingram Micro har som kjent lagt ned sin breddedistribusjon i Norge.

- Vi er svært glade for å få Ketil ombord og er overbevist om at han med sin lange erfaring og inngående kunnskap om det norske it-markedet vil bidra ytterligere til Tech Datas vekst i Norge, fortalte administrerende direktør i Tech Data, Øyvind Sæther, om ansettelsen av Ødegaard i forrige måned.

- Gratulerer med ny jobb. Hva skal du jobbe med?
- Jeg skal være product marketing director, hvilket betyr at jeg skal ha ansvar for produktavdelingen på broadline, altså volumprodukter, samtidig som markedsavdelingen også ligger under den avdelingen. Jeg skal jobbe med alle produkter som ikke er enterprise, det vil si tyngre løsninger.

- Hva gledet du deg mest til med den nye jobben?
- Godt spørsmål – jeg har jo fjorten år bak meg i Ingram Micro. Og det jeg gleder meg mest til nå, er å bruke kompetansen min innenfor distribusjon, samt å treffe nye kolleger. Det å bli kjent med Tech Data fra innsiden i stedet for bare fra utsiden som konkurrent. Og det har vært udelt positivt.

- Hva vil bli de største utfordringene?
- Det er hvordan distribusjonssalget og kanalen vil fortone seg fremover. Det er i grunnen umulig å si - vi ser at flere produsenter går direkte, og at det derfor blir mindre mat for oss i kanalen. Det er en utfordring ikke bare for oss, men for alle distributører. En av målsetningene for Techdata er at man skal være den største distributøren i Norge samt å levere sorte tall på bunnlinjen . For det er en kjensgjerninig for aktørene i kanalen at det er mange røde tall for 2008.

- Hvordan ser du på den umiddelbare fremtiden for kanalen?
- Jeg er positiv, absolutt. Jeg har ikke fått noen indikasjoner på at ting skal forandre seg dramatisk til neste år - og lengre frem i tid er det vanskelig å spå.

- Hva er den største forskjellen fra din tidligere arbeidsplass?
- Den største forskjellen fra min tidligere arbeidsplass er at det sitter veldig mange kompetente mennesker i Tech Data – ikke at det ikke også var det i Ingram Micro – men her har vi en del spisskompetanse, særlig på enterprise-siden, på tyngre løsninger. Men rent bortsett fra det er det en del likheter. Begge to er amerikanske selskaper med mange likheter i måten beslutninger tas på. Og så håper jeg at jeg kan ta med meg mange av lærdommene og de positive tingene fra Ingram Micro inn i Tech Data. Det blir viktig.

Les om: