Skal stoppe uegnet helsepersonell

Skal stoppe uegnet helsepersonell

Norge tar initiativ til register over dårlige helsearbeidere.

Norge ønsker utveksling av informasjon om helsepersonell. Dette skal bidra til å unngå feil på grunn av uegnet helsepersonell.

Forrige uke tok Helse- og omsorgsdepartementet initiativ overfor EU til et bedre europeisk informasjonssystem for å unngå ansettelser av helsepersonell som har gjort alvorlige feil.

- Sammen med våre nordiske naboene ønsker vi å jobbe for et register eller annen informasjonsutveksling, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ingebrigtsen var i Madrid for å møte EU-formannskapet.

– Vi ønsker et nordisk initiativ i EU for å sikre at uegnet helsepersonell ikke kan reise fra et land til et annet, uten at også advarslene og merknadene de har mottatt følger med, sier statssekretæren.

Skal føle seg trygge

Ingebrigtsen slår fast at det er svært viktig med gode prosedyrer når utenlandsk helsepersonell hentes til Norge. Norske sykehus og kommuner har som arbeidsgiver et stort ansvar for å sikre at personell som blir ansatt har tilstrekkelig kompetanse og kan praktisere på en forsvarlig måte.

- Det viktigste for oss er at pasientene skal føle seg trygge på at helsepersonell som arbeider i Norge er kompetente og har god kunnskap om det norske helsesystemet, sier Ingebrigtsen.

I tilfeller der utenlandsk helsepersonell flytter tilbake til hjemlandet etter å ha gjort alvorlige feil i Norge, informerer det norske helsetilsynet hjemlandet om saken.

Rutinemessig

Idag utveksles bare informasjon mellom land i saker som medfører begrensninger eller tilbakekalling av autorisasjon til myndighetene. Informasjon om advarsler er det til nå ikke gitt rutinemessig. Norske tilsynsmyndigheter mottar heller ikke slik informasjon rutinemessig fra utenlandske myndigheter, ifølge helsetilsynet.

Spørsmålet om hvilken informasjon som skal utveksles i slike saker er under jevnlig diskusjon på europeisk og internasjonalt nivå. På grunn av store ulikheter både når det gjelder lovgrunnlaget for å gi advarsler og praksis i slike saker, har det vist seg vanskelig å komme fram til felles internasjonale ordninger.

Statens helsetilsyn har kommet til enighet med tilsynsmyndighetene i Danmark og Sverige om at det fra nå skal utveksles informasjon også om andre typer reaksjoner og hvem som har fått denne.

Det er for øvrig arbeidsgiverne som har det hele og fulle ansvaret for å undersøke og innhente nok opplysninger ved ansettelser.

IT-Karriere