Skeptisk til kortere arbeidsdag

Skeptisk til kortere arbeidsdag

IKT-Norge er skeptisk til forslag om redusert arbeidstid utredet på oppdrag fra Fornyingsdepartementet.

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra Fornyingsministeren utredet ulike modeller for redusert arbeidstid, deriblant sekstimersdagen. IKT-Norge er imidlertid ikke særlig begeistret for slike ordninger.

- For IT-næringen vil dette være svært dramatisk fordi mangelen på arbeidskraft er så stor. Vi mangler per i dag ca 5000 ansatte og på sikt mange flere, dette betyr allerede tapt produktivitet på over 7 milliarder kroner i året, sier generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff, i en pressemelding.

Organisasjonen er redd for at en norsk it-næring som kjemper i et globalt marked kan bli utkonkurrert dersom det kommer et pålegg om kortere arbeidsdag. Hoff setter også spørsmålstegn ved om ansatte ønsker å gå ned i lønn for å få en kortere arbeidsdag.

Kan være positivt

IKT-Norge avfeier imidlertid ikke ideen for alle arbeidsgrupper.

- Vi ser at for eksempel eldre arbeidstakere kan ha nytte av en slik ordning, og det kan være positivt for å få folk til å stå lenger i arbeid, men som en generell ordning er vi svært skeptiske, fortsetter meldingen.

Les om:

IT-Karriere