Slik blir havner mer intelligente

Slik blir havner mer intelligente

Nytt verktøy gir store gevinster, både for redere og miljøet.

Morten Graff er direktør for forretningsutvikling i Grieg Gruppen og har sammen med Christian Michelsen Research (CMR) og Det Norske Veritas (DNV) utarbeidet verktøyet SynchroPort for bedre kommunikasjon mellom skip og havn.

Slik systemet er i dag belønnes kapteinen etter hvor raskt skipet kommer frem til havnen. Dette gir flere negative miljømessige ringvirkninger. Enkelte skip bruker nesten dobbelt så mye drivstoff når de kjører for full maskin.

Ofte kommer man til havn på ugunstige tidspunkter, og risikerer å vente i flere døgn med motorene igang før omlasting. Dette gir igjen utslipp lokalt, samtidig som det gir økt fare for tilgrising av kysten.

Da Full City gikk ned utenfor Kragerø var det nettopp fordi skipet ventet på ledig tid i havnen i Brevik.

- Det mangler et bindeledd mellom skipene og rederiene på den ene siden og havn og havnevesen på den andre. Det skal lite til for at dette kan gi stor gevinst, både for redere, havner og for miljøet, mener Graff.

Miljøfokus

Bakteppet er at myndighetene stiller strenge krav til redusert co2-utslipp til sjøs. Redere i hele verden er underlagt krav om mer miljøvennlig drift.

- Vi redere må tenke nytt. Det er tunge føringer som ligger i bunn, og særlig nordsjøbassenget er underlagt strenge regler, sier Morten Graff.

Det begynte med at Grieg Gruppen sammen med Forskningsrådet arbeidet for en mer effektiv transport langs kysten. I første omgang så de på forbedring av logistikksystemet. De var også involvert i å kartlegge rutenettverket langs norskekysten, og binde dette sammen på en mer effektiv måte.

Under arbeidet så de tydelig at havnene var de største flaskehalsene. Hvis man kan varsle skipene om lastetider på et tidligere tidspunkt kan skipene tilpasse farten til leveringstidspunktet. Et enkelt tiltak som gir betydelige miljøgevinster.

- Opphopning av skip ved havnene er et internasjonalt problem. Det er tydelig overalt i hele verden. Vi mener SynchroPort gir store muligheter for mer miljøvennlige seilaser, sier Graff.

Utfordringen er nettopp at det ikke finnes mekanismer som belønner lavere drivstoffbruk, les mer på neste side!

IT-Karriere