Slik blir pedagogisk it-master

Slik blir pedagogisk it-master

Det nye masterstudiet skal bygge broer over avstanden mellom ny teknologi og kompetanse.

It og digitale verktøy har på kort tid revolusjonert måten vi lever, lærer og jobber på. Likevel kan det diskuteres om digitaliseringen går så fort at kompetansenivået blir liggende etter.

Nå har Pedagogisk forskningsinstitutt og Intermedia ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, utviklet en helt ny studieretning på master i pedagogikk, som tilbys for første gang høsten 2013.

Det nye tverrfaglige to-årige studiet Kommunikasjon, design og læring retter seg mot personer som skal bruke, innføre eller legge til rette for ny teknologi i formell og uformell utdanning.

- Det har vært mye snakk om mangel på it-kompetanse i skolene, og tilsvarende for kompetanseutvikling i arbeidslivet, sier Anders Mørch, faglig ansvarlig for den nye studieretningen.

Underviser/superbruker

Mørch har forsket på, fulgt nøye med på og undervist i hvordan teknologi bidrar til å endre måten vi lærer, jobber og leker på, og sitter ofte igjen med inntrykk om at det er mye hype når det gjelder ny teknologi, at det er mye man kaster seg over uten å forholde seg til teknologi og kompetanse på den ene siden og pedagogisk teori på den andre.

- Det er et pluss og minus med teknologi. Det løser mye, men skaper også utfordringer. Det er litt skummelt når elevene kan mer om tingene enn du kan, påpeker Miriam Segal, seniorkonsulent ved Pedagogisk forskningsinstitutt og Intermedia.

Det nye masterstudiet skal bygge broer over avstanden mellom ny teknologi og kompetanse.

- Jeg tror det er et stort behov for mer it-kompetanse for de som underviser eller på andre måter legger til rette for læring på arbeidsplassen, slik at det ikke blir en elite som kan mye, og mange som kan lite, kommenterer Mørch.

Ettersom studieretningen også er en pedagogikkutdannelse, er tanken at kandidaten etter endt studie skal kunne fungere som en underviser eller superbruker på arbeidsplassen, og formidle kunnskapen videre til kolleger og elever.

Ikke bare lærere

Kravene for å bli tatt opp til masterstudiet er bachelorgrad eller allmennutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Bachelorgraden kan være innen humaniora, samfunnsvitenskap, it eller pedagogikk.

- Nettopp det at du ikke må ha lærerutdanning gjør at mange studenter kommer fra forskjellige felt, og bidrar fra hver sin kant. Det er jo ikke bare lærere som skal bruke it i læring, sier Segal.

Tverrfaglighet er et viktig nøkkelord i masterstudiet, og hver enkelt bidrar med eget utgangspunkt og kunnskap. Resultatet blir et tverrfaglig klasserom hvor studentene lærer mye ved samarbeid og det å skape noe felles hvor alle bidrar på sin måte.

- Hver person kan ha sitt eget fagområde, da får man den synlige tverrfagligheten i klasserommet. Vi tenker jo å rekruttere fra ulike steder, som bachelorstudenter med eller uten arbeidserfaring, utdyper Mørch.

Studiet legger stor vekt på det Mørch kaller design-basert tilnærming, gjennom eksperimentering med forskjellige teknologier, innholdsproduksjon og design som forskningsmetode.

- For eksempel i et klasserom ved å plassere en type teknologi, eller ved å supplementere undervisningen med bruk av nettbrett, forklarer Mørch.

Lab og praksis

Dette betyr oppgaver både i pc-lab og på praksisplass. Blant annet blir det utplassering på skole eller arbeidsplass hvor studentene skal jobbe med prosjekt som er relevant for praksisplassen.

Det er også lagt opp til at mye skal gjøres på pc-labben, med praktiske oppgaver som skal utføres i sosiale medier, virtuelle verdener, oppføring av artikler i Wikipedia og design av instruksjonsvideoer. Teknologi kombineres med pedagogikk hele veien.

- Jeg tror det er viktig at studiet er såpass praktisk orientert, slik at studentene sitter på pc-labben og faktisk gjør noe. Og det er teoretisk forankret gjennom vår forskningsbaserte undervisning som gjør at studentene får det rette læringsutbytte. Da kan de gå inn i jobb med trygghet på at de har erfaring, sier Mørch.

- Jeg tror at for noen blir dette en masterstudieretning de ikke visste de trengte, avslutter Segal og smiler.

Les om:

IT-Karriere