Slik er dine batteri-rettigheter

Slik er dine batteri-rettigheter

Levetiden på pc-batterier avhenger helt av hvordan og hvor ofte de brukes. Men når kan du reklamere? Vi oppklarer dine rettigheter

Forbrukertvistutvalget har gitt et svar på hvor lenge en kunde kan kreve reklamasjon for et defekt batteri. Etter å ha behandlet en klage fra en kunde i desember i fjor, slo de fast at et batteri er forbruksmateriell, men at det likevel må forventes at å ha en viss normal levetid.

Ifølge Forbrukertvistutvalgets oppfatning vil den være på rundt to og et halvt til tre år når det gjelder dagens pc-batterier.

Avgjørelsen gir i realiteten forbrukere to års reklamasjonsrett på pc-batterier (Forbrukerkjøpsloven hjemler for enten to eller fem års reklamasjon). Det betyr at butikken eller selger blir nødt til å skifte ut et batteri dersom det blir ødelagt ved normal bruk før det har gått to år.

Saken som var til behandling i Forbrukertvistutvalget gjaldt et batteri som var dødt etter 16 måneders bruk og sier ikke noe om redusert ladekapasitet som inntreffer etter bruk med alle oppladbare batterier.

Vanskelig å tallfeste

Et nytt batteri til en bærbar pc ligger normalt i prisklassen fra 1000 til 2000 kroner. Selv om det finnes både rimeligere og dyrere batterier, må det kunne regnes som en relativt høy kostnad for en forbruksvare, spesielt for en konsument. I de færreste tilfeller dør et batteri, som i den innklagde saken til Forbrukertvistutvalget.

Spørsmålet blir da hva en kunde kan forvente og akseptere i reduksjon av et batteris kapasitet over tid. Hvor mange prosent reduksjon etter ett år eller etter to år, for eksempel?

Bransjen ønsker ikke å tallfeste dette og viser til at reduksjon i kapasiteten i stor grad er avhengig av hvordan batteriet behandles. Isteden angir de fleste pc-produsenter forventet levetid i antall oppladninger et batteri kan tåle, og her er bransjen stort sett enig.

– En må kunne forvente at et moderne batteri av lithium-iontypen skal tåle 300-500 ladesykluser. Hvis et batteri feiler i denne tiden, vil vi erstatte det, opplyser Jarle Bjørn Hansen, produktsjef for profesjonelle, bærbare pc-er i Fujitsu Siemens Computer. Han legger til at Fujitsu Siemens gir ett års garanti – som er vanlig i bransjen – og ellers forholder seg til Forbrukertvistutvalgets vedtak om to års reklamasjon.

– Her er det viktig å skille mellom et defekt batteri og redusert ladekapasitet som følge av bruk. I hvor stor grad ladekapasiteten reduseres, påvirkes av hvordan du bruker batteriet, for eksempel om du nesten alltid kjører på nettstrøm eller om du lar det få lade seg ut av og til. Kapasiteten til et batteri kan i enkelte tilfeller reduseres med opptil tre fjerdedeler av tiden etter et par års bruk. Derfor kan vi ikke garantere levetiden til et batteri.

Hansen anslår likevel at en driftstid med 500 oppladninger tilsvarer normalt to til tre års bruk. Batteriet skal i hvert fall ikke kollapse i løpet av denne tiden.

Billig ikke bra

Ifølge Jarle Bjørn Hansen bør et batteri til en bærbar pc lades helt ut og lades opp fullstendig én gang i måneden, selv om – som han påpeker – at moderne lithium-ionbatterier ikke har hukommelse, slik tilfellet var for eldre typer av oppladbare batterier.

I daglig bruk er det ikke nødvendig med slik fullstendig ut- og oppladning, men lithium-ionbatterier trenger av og til en omstillingssyklus der de lades ut en gang iblant for å gi elektronikken i tilknytning til batteriet anledning til å «lære» kapasiteten til batteriet å kjenne.

Når det gjelder hvor lenge et batteri varer før kapasiteten reduseres og hvor mye kapasiteten reduseres, peker Egil Kvamme, salgsdirektør i Acer Norge, på at mange bærbare pc-er selges med billigbatterier med fire celler for å holde prisen nede. Han vil heller anbefale å investere i et skikkelig batteri med åtte-ni celler til en bærbar med 15 tommers skjerm eller et batteri med seks celler til ultraportable pc-er.

– På et firecellers batteri oppgis batteritiden til å være i overkant av én time. Men hvis en for eksempel benytter wlan, reduseres tiden med 30 prosent. Har du andre prosesser i gang samtidig, så snakker vi om ytterligere kapasitetsreduksjon. Da vil en bruker raskt komme til å oppfatte det som om batteriet er defekt, bemerker Egil Kvamme.

Han tilfører at Acer følger norsk lov og gir to års reklamasjon til forbrukere som kan vise at et batteri er dødt. Også Kvamme understreker betydningen av å av og til lade et batteri fullt ut og opp igjen. Det vil gi brukeren en bedre opplevelse av produktet, sier han.

– Et batteri som går på konstant nettstrøm blir tappet for kapasitet. Et batteri som derimot blir brukt, har lengre levetid, sier produktsjef Stian Trosby i HP. (Foto: Ahlert Hysing)

Nettstrøm tapper batteriet

Som alle andre i bransjen peker Kvamme på hvor viktig det er med riktig ladehåndtering, og viser blant annet til at et batteri ikke må stå på kontinuerlig lading. Mange bruker den bærbare pc-en som en stasjonær maskin, og i slike tilfeller – når strømmen er koblet på – er det bedre å ta ut batteriet.

– Vi ser det som viktig at brukerne får tilgang på mer informasjon om riktig batteripleie, uttaler Egil Kvamme og legger til at det er umulig å anslå et batteris levetid. Noen brukere vil ha et batteri i ett år, mens andre vil kunne ha et batteri i tre år, helt avhengig av hvor mange ladinger brukeren gjennomfører. Kvamme beregner 250-500 ladinger til å være normal levetid.

HP anslår at et batteri til bærbare pc-er vil ha redusert ladekapasiteten til rundt 80 prosent etter 300 ladesykluser. Det forteller produktsjef Stian Trosby. Ifølge HP svarer dette til et års normal bruk og er utgangspunktet for at HP gir ett års produktgaranti.

Trosby legger til at HP ellers stiller seg bak vedtaket i Forbrukertvistutvalget, og i tilfelle dødt batteri har HP ikke problemer med å gi nytt batteri.

– Dette er en teknologi som ikke er evigvarende, og spesielt et batteri som går på konstant nettstrøm blir tappet for kapasitet. Et batteri som derimot blir brukt, har lengre levetid, konstaterer Stian Trosby, og legger til at det eksisterer en vanlig oppfatning av at en ikke skal drive og klattlade et batteri, men det ikke er bevist at dette skader batteriet.

Forbruksvare

Per Jostein Ørslien, country manager i Toshiba, sier at en kan forvente at et batteri skal leve to og et halvt til tre år slik som Forbrukertvistutvalget slår fast. Dersom det er en feil med et batteri vil den ofte dukke opp mye tidligere, vanligvis i løpet av det første året.

– Et batteri til en bærbar pc er en forbruksvare, som alle andre batterier, fastslår Ørslien.

Bransjen har gitt næringens interesseorganisasjon, IKT Norge, i oppdrag å utrede hva som kan forventes i forhold til et batteris levetid. Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT Norge, sier at det er for tidlig å komme med noen konklusjoner. IKT Norge har gitt Forsvaret i oppdrag å lage et dokument med oversikt over de faktorer som påvirker et batteris levetid og hva en kan forvente av et batteri.

– Det er veldig mange faktorer som spiller inn på levetiden. Men det som synes å være enighet om, er at et batteri normalt skal holde til 300-500 ladesykluser. Vi har sjekket våre egne bærbare og funnet ut at de kjøres gjennom 100-200 sykluser i løpet av et år, sier Fredrik Syversen.

Foreløpig anbefaler IKT Norge sine medlemmer å bytte defekte batterier innenfor tidsgrensen på to år i tråd med Forbrukertvistutvalgets vedta k, men samtidig gjøre kunder oppmerksom på at de er uenige i argumentasjonen i vedtaket.

– Så snart vårt utredningsarbeid er ferdig, vil vi ta en runde med Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget.

Motstridende vedtak

Det eneste som synes å være sikkert, er at det hersker stor grad av usikkerhet omkring forventet levetid til et batteri. Som nevnt tar vedtaket i Forbrukertvistutvalget i desember i fjor utgangspunkt i at et batteri til en pc normalt skal ha en levetid på mellom to og et halvt og tre år. Men bare et halvt år tidligere fattet utvalget et annet vedtak som synes å gå i motsatt retning.

I denne saken behandles en klage fra en forbruker som opplevde at et batteri sluttet å lade etter 20 måneder. Her får ikke klageren medhold idet Forbrukertvistutvalget denne gangen mener at det ikke finnes tilstrekkelige holdepunkter for å si at forventet levetid er lengre enn dette.

20 måneder er mindre enn to år. Kanskje ikke så rart at noen og enhver kan bli forvirret.

Les også: Kjenn batteriet ditt med BatteryMon