Slik får du høyere lønn

Slik får du høyere lønn

Som it-medarbeider står du i dag i en gunstig posisjon når du skal forhandle om lønn. Her er ni gode råd til din lønnsforhandling.

Stor mangel på arbeidskraft gjør at de fleste it-ansatte har det bra om dagen. Det er likevel viktig at både nyutdannede og mer erfarne medarbeidere er bevisst sin egen verdi i lønnsforhandlinger.

Vår danske søsteravis har snakket med faglig sekretær i HK privat, Trine Hjort Nielsen, som er spesialist innen it-området. Hun gir klare råd til it-ansatte om hvordan han eller hun skal forholde seg i en forhandlingssituasjon.

- Mange it-ansatte går stadig etter den gamle parolen med ”at jeg skal bare inn for så å arbeide meg opp”. Men det er viktig å forlange det man er verdt til å begynne med, sier hun.

Det kan nemlig gå flere år før man kommer opp på det nivået som man reelt er verdt.

Her er hennes ni råd til deg som skal i lønnsforhandlinger:

1. Skriv ned hvilke personlige og faglige kvalifikasjoner og hvilken kompetanse du har. Fremhev overfor arbeidsgivere at du passer best til jobben du skal begynne i.

2. Samle inn statistikk over lønnsnivået i den type jobb du har i den delen av landet du skal jobbe i. Finn også ut hvor stor arbeidsledigheten er.

3. Undersøk lønnsgjennomsnittet på arbeidsplassen du skal til. Finnes det en fagforening, kan de hjelpe deg.

4. Ta en beslutning på hva din smertegrense er. Vær realistisk i dine mål, sammenlikne materialet du har samlet inn allerede.

5. Tenk gjennom hvilke argumenter sjefen din vil komme med. Tenk på hvilke svar du skal gi.

6. La ledelsen innlede lønnsamtalen når dere kommer til den konkrete summen. Det er taktisk dumt å begynne å kreve en sum i måneden hvis arbeidsgiveren egentlig er villig til å gi deg en høyere sum enn det du åpner med.

7. Bruk ikke subjektive uttrykk som ”jeg føler”. Hold deg til objektive ting, som ”jeg vet at lønnen er slik og slik på dette området”.

8. Et nei fra arbeidsgiveren er ikke et nei, men kan være en utfordring om å forhandle videre.

9. Begge parter skal oppleve forhandlingene positivt. Bruk sunn fornuft og vær realistisk.

Les om:

IT-Karriere