Slik skal Software Innovation vokse

Slik skal Software Innovation vokse

SI-sjefen tror på mer samarbeid med konkurrenten Microsoft.

Torstein Harildstad har brukt store deler av sin yrkesaktive karriere på å selge Microsoft-produkter. Nå er det dokumenthåndtering fra Software Innovation som gjelder. 1. august satte han seg i stolen som administrerende direktør for den norske virksomheten.

- Du skal nå vie din tid til dokumenthåndtering (Content Managment). Hvorfor er det viktig?

- Fordi at effektiv forvaltning av dokumenter er virksomhetskritisk. Det er hovedpoenget. Det andre er at vi bare har sett begynnelsen på hvordan dette kommer til å gjøres, altså hvordan organisasjonens kunnskap blir tilgjengelig i hele tiden.

- Software Innovation har alltid hatt store ambisjoner, men vi kan vel si at selskapet har slitt med å leve opp til dem. Hva er dine forventninger som ny leder for Software Innovation i Norge?

- Etter mitt syn har Software Innovation gjort veldig mye bra. Det er et selskap som har overlevd mange turbulente perioder, og som i dag er et godt, solid selskap som tjener penger. Når det er sagt, er det klart at selskapet også har et stort potensial fremover. Teknologien er der. Vi har gjort en del viktige valg noen år tilbake som gir selskapet en veldig god forutsetning i det markedet vi er i i dag. Og som da igjen betyr et potensial for økt omsetning.

- Hvilke valg?

- Blant annet å legge oss tett opp til Microsoft Sharepoint. Det har vært et veldig riktig og klokt valg.

Best med skreddersøm

- Content Managment har blitt så godt som hyllevare. Hva har Software Innovation å tilby som ikke konkurrentene har?

- Vi har løsninger som er skreddersydde for ulike nisjer og kunder, for eksempel offentlig sektor og engineerings-markedet. Dessuten har vi 26 år som en norsk aktør med erfaring fra det norske markedet. Og det gjør oss spesielle. Samtidig har vi en effektiv leveranseorganisasjon som kan gjøre ytterligere skreddersøm, slik at programvaren blir super-relavant for våre kunder.

- Hva er viktigst for Software Innovation, konsulentdelen av virksomheten eller selve produktsalget - med lisensinntekter og så videre?

- Vi må gjøre begge deler, men det er helt åpenbart at produkt- og lisenssalget vårt er veldig viktig. Vi har i dag flere partnere som er med oss når vi implementerer løsninger - og også når vi selger løsninger. Det er en veldig god satsing som skal videreføres og forsterkes. Derfor vil lisenskomponenten i vår omsetning åpenbart øke i prosent. Men samtidig er det viktig for oss at vi har en konsulentvirksomhet som kan sørge for at vi kan gjøre hele leveransen selv. Og også slik at vi kan være med våre partnere ut og ha spisskompetanse og beste praksis-kunnskap på produktene våre.

- Hvilke bransjer eller sektorer mener du har størst potensial for Software Innovation?

- Som en gammel software-mann tror jeg Content Management har relevans for veldig, veldig mange bransjer. Noen bransjer har tatt dette i bruk tidligere enn andre. For eksempel de som er saksbehandlingstunge, som offentlig sektor med stat, kommune og offentlige virksomheter. Men etter hvert vil – og dette er jeg helt sikker på – også andre sektorer komme etter.

- Hvorfor velge en spesial-løsning fra Software Innovation, når det etter hvert ligger standard CM-løsninger i suitene til alle de store leverandørene av forretningsapplikasjoner?

- Fordi vi er en stor aktør som kan levere dette og forstår løsningsrommet og de utfordringer og muligheter det gir. Vi legger oss tett opp til Sharepoint og også andre aktører som vi integrerer oss tett med. Vi bruker det beste hos plattformleverandørene og kan lage en helt spesielle og unike løsninger tilpasset kunden. I tillegg har vi egenutviklede kjernekomponenter rettet mot ulike sektorer som gjør oss unike. For eksempel er vi raskt ute med å tilfredsstille nye standarder som NOARK.

- Software Innovation utvikler produkter for Windows-plattformen. Samtidig har Microsoft egne CM-løsninger. Oppfatter du Microsoft først og fremst som en konkurrent eller samarbeidspartner?

- Det er et interessant spørsmål. Microsoft er jo en aktør som leverer veldig mye. Jeg tror dette handler om å finne gode løsninger sammen med Microsoft i Norge. Jeg er overbevist om at Microsoft har en interesse i å samarbeide med oss, og vi har en stor interesse i å samarbeide med dem. Vi har kompetanse om kommune, stat og offentlig forvaltning som er aktuell for Microsoft.

- Vi sørger dessuten for at Microsoft-produktene blir tatt i bruk. Vi har for eksempel en løsning som bruker Onenote veldig aktivt og som sagt er vi jo tett integrert med Sharepoint. Det gir en økt verdi av Microsoft sine produkter. Og sånn sett er jeg ganske trygg på at Microsoft vil se på Software Innovation som en interessant samarbeidspartner.

Satser på nisjene

- Du nevner offentlig sektor som et sentralt område. Vil det være det også fremover?

- Ja, offentlig sektor kommer fortsatt til å være veldig viktig for oss. Men når det sagt, finnes det også andre segmenter som er interessante.

- Jeg har nevnt engineering. Når man skal gjennomføre store prosjekter så er ProArc (et dokumentstyringsverktøy for komplekse prosjekter, red. anm.) et fantastisk produkt og det finnes mange flere slike nisjer.

- Hva er Software Innovation om fem år?

- Vi er fortsatt et stolt selskap. Vi har tatt vare på vår identitet, og fått den tydeligere frem i det norske markedet. Vi er innovative og vi har tilpasset oss den hverdagen folk lever i. Jeg er helt sikker på at sentrale personer i både offentlig og privat sektor tar beslutninger ved bruk av telefonen i dag. På mange måter henger ikke de virksomhetskritiske applikasjonene med ut i den verden som nå er en realitet. Software Innovation skal være med på det. Vi skal sørge for at den dokumentasjonen, og det virksomhetskritiske rundt en beslutning, er tilgjengelig for våre brukere der de er

- Er det et spørsmål du vil stille deg selv?

- For min del handler denne jobben om de menneskene som jobber i Software Innovation. Det handler om å få ut energien i organisasjonen, og få samlet den rundt viktige satsningsområder. Det handler om å bli enda mer kundefokusert og forstå de utfordringene våre ulike kunder har.

- Så da bli kanskje spørsmålet: Hva er det viktigste for Software Innovation nå? Da vil svaret helt åpenbart handle om det kundesentriske og å forstå kunden bedre og respondere på det. Og gjøre de justeringer i organisasjonen som gjør at vi blir smidige. Er ikke det et godt it-uttrykk om dagen?

Profil

Navn: Torstein Harildstad

Alder: 43

Aktuell som: Ny Norges-sjef i Software Innovation

CV: Utdannet Master of Science fra Universitetet i Trondheim. Arbeidet fra 1999 til 2008 i Microsoft Norge, blant annet som leder for MSN og senere som leder for selskapets server-virksomhet i Norge. I 2008 startet han i Condènet som direktør for internasjonale operasjoner. Før han igjen i 2009 gikk til Microsoft Norge som uavhengig konsulent.

Les om:

IT-Karriere