Slik steg Cisco opp fra asken

Slik steg Cisco opp fra asken

Erfaringene fra siste nedtur fikk Cisco til å modellere organisasjonen på nytt.

Etter en tung periode viser de fleste indikatorene bedring for økonomien. Nettverksgiganten Cisco rapporterte nylig om bedring i salget fra et kvartal til et annet.

- Vi ser at holdningene har endret seg blant kundene. For et år siden var det bare kostnadsjakt. Nå etterspørres råd om hvordan de forberede seg på en markedsoppgang.

Administrerende direktør Jørgen Myrland i Cisco mener han har funnet noen viktige svar. Intern forretningsprosessmodellering har bidratt til å ruste Cisco mot nedgangstider og forberede bedre tider.

Nettverksgiganten Cisco fikk også gjennomgå i nedturen etter årtusenskiftet. Den viktigste erfaringen fra dette var å endre hele prosessmodellen for å komme ut av nedturen. Når siste nedtur varslet sin ankomst for snart to år siden, tok de modellen i bruk for å redusere effekten. Og viktigst, forberede seg på å stå best mulig rustet når nedgangen var over.

- Det er tid for å utnytte mulighetene og det er riktig tid å gjøre endringer. Det gjelder å treffe bølgen når den kommer. Visjonen må være det produktive, grenseløse foretaket, med fremragende kundehåndtering og som oppleves bedre enn konkurrentene, sier Myrland entusiastisk.

I og utenfor kontekst

Prinsippet som ble lagt til grunn kalles NVO – Networked Virtual Organization. Modellen er tresidig, og innebærer at hele virksomheten strømlinjeformes etter forretningsmålene kundeorientering, kontinuerlig standardisering av forretningsprosessene og skille mellom kjernevirksomhet og støttefunksjoner. Ikke en uvanlig miks, men Cisco har tatt dette i bruk på sitt vis.

For eksempel kalles funksjoner som ikke er kjernevirksomhet, kontekstvirksomhet. Og definisjonen av kontekst er funksjoner som ikke er konkurransesensitivt. Og kontekstfunksjoner er enten satt helt ut, eller selve oppgaveutføringen utføres av eksterne og følges opp av Cisco.

- Unntaket i siste nedtur er at målet nå er satt - at vi skal være rustet for oppturen. Dette innebærer blant annet at vi forsøker å unngå bruke nedbemanning for å spare kostnader, fordi den beste kompetansen vil være sentral for oppturen, fremholder Myrland.

- Likevel har andelen fast ansatte gått ned, fordi kontekstfunksjonene er helt eller delvis satt ut.

Myrland tar reiseregninger som eksempel. Dette er prosesser som kan defineres, regelbindes og standardiseres. Kun i helt spesielle tilfeller trengs det at en ansvarlig intern leder går inn og ser på tvilstilfeller og avvikshåndtering. Derfor behandles og effektueres slike regninger av en ekstern partner for hele Europa. Cisco i Norge er dessuten teknisk sett selv en tjenesteutfører for det europeiske hovedkontoret.

- De eneste administrativt ansatte er administrerende direktør og min assistent. Resten er ansatt som selgere eller i teknisk salg, forteller Myrland.

De øvrige kjernefunksjonene som for eksempel kundestøtte drives sentralt, mens sentralbord er innleid fra en ekstern partner.

Suksess per kvartal

Hovedmålet er likevel suksess for kundene. Dette er ikke bare et internt mål, men også et sentralt mål som medarbeiderne måles og lønnes etter. Et virkemiddel er å endre organisasjonen fra en linjeorganisasjon med mye kontroll, til en samarbeidsorganisasjon.

- En viktig drivkraft for å endre organisasjonen til mer samarbeid, er at kompleksiteten i bransje og marked øker, sammen med mengden av beslutninger som må tas, understreker Myrland.

Samarbeid har likevel sine utfordringer. Her tar Cisco i bruk egen medisin.

- Vi skal ikke ta livet av folk med reiser. Telepresence-løsningene våre blir derfor tatt i bruk for å øke samarbeidet internt i organisasjonen.

Resultatet for Cisco internt av standardiseringen og kjernevirksomhetsorienteringen, er en målbar produktivitetsvekst på 2,2 prosent per kvartal i årene fra 2003 hvor NVO ble tatt i bruk. I den nyeste kvartalsrapporten for fjerde kvartal i starten av august, rapporterte Cisco om salgsøkning i forhold til kvartalet før. Med sterkere salgsvekst i Norge i forhold til tallene for hovedorganisasjonen, mener Myrland at nedturen er over.

IT-Karriere