Småklipp fra it-bransjen

Småklipp fra it-bransjen

Dolphin Drilling inngår driftsavtale med Telecomputing, Sogeti leverer rekordresultater og undersøkelse viser at mange ledere drømmer om en gründertilværelse.

Dolphin Drilling har inngått en fem-årig avtale med Telecomputing Norway AS rundt it-support og drift. Tjenestene leveres fra Telecomputings avdeling i Stavanger.

- It er en integrert del av våre operasjonelle og administrative prosesser, og kravet til brukersupport og en stabil og sikker it-plattform har økt i takt med økning i antall brukere og systemer. Avtalen med TeleComputing vil sikre oss bedre tilgjengelighet til support og redusert risiko knyttet til vår it-virksomhet, sier Svein Bjørnstad, it-sjef i Dolphin Drilling AS.

Dolphin Drilling er et veletablert navn innen offshore-drilling, og har lang erfaring med operasjon på alle store olje- og gassfelter i verden. De siste årene har Dolphin Drilling levert tjenester i de største områdene for offshoreaktiviteter, inkludert Nordsjøen, vest- og øst-Afrika, India, Brasil og Mexicogulfen.

- Avtalen styrker Telecomputings posisjon som en av de ledende it-driftsleverandørene i Rogaland. Gjennom samarbeidet med TeleComputing vil Dolphin Drilling få en brukervennlig, kostnadseffektivitet og pålitelig it-løsning, som understøtter Dolphin Drillings operasjonelle behov og forretningsstrategi, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i Telecomputing AS.

Rekordresultater fra Songeti

Testselskapet Sogeti i Norge økte omsetningen fra 98 millioner i 2011 til 104 millioner i 2012. Samtidig økte driftsresultatet med 25 prosent, fra 20 til 25 millioner.

Dette er ny rekord for selskapet, og i en pressemelding forteller Songeti at resultatene er et tegn på at test er blitt en stadig viktigere del av både utviklingsprosjekter og applikasjonsforvaltning den siste tiden.

2012 var et godt år med flere større kontrakter, blant annet med Telenor, Posten, Norwegian, Tele2, NAV, Statens Vegvesen og UDI. Også Brønnøysundregistrene valgte Sogeti som partner for å etablere nytt testsenter for Altinn.

- Veksten og lønnsomheten er et resultat av hardt arbeid fra våre profesjonelle medarbeidere og at vi baserer våre lokale tjenester på gjennomprøvde og anerkjente metoder fra Sogeti globalt, sier Morten Løvstad, administrerende direktør i Sogeti Norge AS.

Også 2013 ligger an til å bli et godt år. Etablering av testsenter er den mest etterspurte tjenesten, etterfulgt av modellbasert testing. En annen tjeneste som er i sterk vekst er automatisering av tester, melder selskapet.

Gründerdrømmer

65 prosent av alle norske ledere drømmer om å starte egen virksomhet, men under halvparten av disse har realisert drømmen, viser en ny undersøkelse fra Prooffice.

Også blant arbeidstakere som ikke er i lederposisjoner drømmes det. Her har 49 prosent drømt om å starte egen virksomhet, mens kun 9 prosent har gjort alvor av tanken. Svært mange unge arbeidstakere har gründerdrømmer, men et flertall av disse mener det krever for mye og er for vanskelig.

Lederne mener det er nødvendig med en mer oppstartsvennlig næringslivspolitikk, og ni av ti ledere mener Norge trenger en politikk som i større grad enn i dag støtter småbedrifter og gründere.

- Dette er sterke tall som må tas på alvor, uavhengig av partipolitisk ståsted. I en tid hvor Europa er i økonomisk krise, er det essensielt at vi i Norge legger til rette for innovasjon og entreprenørskap som kan skape nye arbeidsplasser for fremtiden. Å tilrettelegge for et mer fleksibelt arbeidsliv vil styrke både arbeidstakernes og bedriftenes muligheter, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice i en pressemelding om undersøkelsen.

Færre byråkratiske prosesser og mindre omfattende regelverk er det tiltaket flest ledere har tro på for å bli mer konkurransedyktige, og for å øke verdiskapingen i bedriften. Færre og lavere særnorske skatter og avgifter er også et ønske blant en tredjedel prosent av de spurte.

Arbeidsmarkedsundersøkelse blant 1100 ledere og 1000 arbeidstakere uten lederstilling. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse AS for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice i april og mai 2013.