Småklipp fra it-bransjen

Småklipp fra it-bransjen

Les dagens nyheter om Eirik Andersen i Difi, samt om Iterate, E-vita og Capgemini.

Ny kommunikasjonsdirektør i Difi

Eirik Andersen er ansatt som kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for forvaltning og Ikt (Difi).

Han har lang erfaring som markeds- og kommunikasjonsdirektør i rådgiver blant annet i Accenture og PA Consulting, og har det siste året jobbet som selvstendig rådgiver.

- Vi er glad for å ha Eirik på plass hos oss. Han har lang kommunikasjonsfaglig erfaring, og vil bidra til å styrke vår evne til å aktivt formidle resultater av egne analyser, undersøkelser og kunnskap for å utvikle offentlig sektor, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Difi spiller en viktig rolle i en åpen og opplyst offentlig diskusjon om styring, ledelse, fornying og omstilling og ikke minst finen løsninger som går på tvers av forskjellige sektorer og virksomheter.

- Folk har høye forventninger til offentlige tjenester, og vi må tåle oppmerksomhet og kritikk. En viktig oppgave for meg blir å bidra til at Difi styrker sin viktige rolle som rådgiver i debatten om hvordan vi får best mulig byråkrati i Norge, sier den nyansatte kommunikasjonsdirektøren.

Ny konsulent i Iterate

Jakob Lind er ansatt som ny konsulent i Iterate AS, og skal jobbe med utvikling av forretningskritiske systemer.

Han kommer til Iterate fra Nets Norway hvor han har jobbet som programutvikler.

- Med ansettelsen av Jakob Lind styrker vi vår kapasitet innenfor systemutvikling. Utviklingen gjennom første halvår er positiv og spesielt har satsingen på Lean Startup vært positiv, sier Simen Fure Jørgensen, daglig leder i Iterate AS.

Iterate, som ble etablert i 2007, har dermed økt konsulentstaben til 27 ansatte.

E-vita utvider staben

Konsulentselskapet E-vita vokser, og utvider staben med to nye ansatte.

Ragnhild Bassøe Gunderssen er ansatt som teamleader for rådgivning og prosjektledelse, og har erfaring som rådgiver og it-lærer i videregående, høgskole og universitet.

- Jeg håper min erfaring fra blant annet skolevesen og helsesektor kan bidra til en bedre forståelse av behov, særlig i bedre forståelse av kundebehov og prosjektløp i offentlig sektor, sier den nye teamlederen i en pressemelding.

Per Ronny Westereng har bakgrunn fra drift i mellomstore virksomheter, og har blant annet vært it-ansvarlig i Folldal kommune. Han er nå ansatt i i forvaltningsavdelingen hos E-vita, og skal jobbe med front- og backendsystemer.

- Jeg synes særlig at den proaktive holdningen e-vita har til sosiale medier er spennende, og ser fram til å bidra til å skape framtidsrettede arbeidsmiljøer, sier Westereng, som gleder seg til en ny hverdag som konsulent i E-vita.

Norges første Oracle SOA Center of Excellence

Frank Holthe går fra Oracle til E-vita AS for å lede etableringen av et SOA Center og Excellence, som blant annet skal levere integrasjonsløsninger til kraftmarkedet.

Selskapet satser mye på Oracle-teknologi, og jobber blant annet aktivt med sertifisering. E-vita er også Oracle Specialized Partner på SOA, database- og applikasjonsserver.

- Det gledelig for oss at e-vita ønsker å formalisere SOA-kompetansen i et Center of Excellence med fokus på Oracle-teknologi, og særlig gledelig at ønsker å satse mot kraftmarkedet, sier Tore Bjelland, administrerende direktør i Oracle Norge.

Ved oppstart skal 15 personer jobbe i senteret, og fem andre vil ha oppgaver tilknyttet senteret.

- Kraftbransjen står overfor store utfordringer, vi ønsker å møte bransjen både med en mer helhetlig tilnærming til SOA og bedre bransjekunnskap enn hva de finner i det generelle konsulentmarkedet, sier Frank Holthe som skal lede SOA-satsingen hos E-vita.

Mobile betalinger øker

Ifølge undersøkelsen World Payments Report 2012 øker antall ikke-kontante betalinger på tross av eurokrise og en usikker finansiell hverdag for mange.

Bruk av bankkort øker i forhold til kredittkort, og mobile betalingsformer øker mest av alt.

Men selv om stadig flere velger mobile betalingsløsninger, så er det per i dag bare to prosent som betaler med mobilen, heter det i undersøkelsen. Det er med andre ord fortsatt et stykke igjen å gå for mobil betaling, men potensialet er stort og analytikere tror økningen vil øke til rundt 53 prosent frem mot 2013.

- Etter hvert som stadig flere forbrukere beveger seg mot mobile og elektroniske betalinger, kommer vi til å se en eksponentiell vekst i innovative betalingsløsninger, sier Charlotte Drougge, leder for bank og finanssektoren i Capgemini Norge.

Vekst innebærer innovasjon i banksektoren, og ifølge undersøkelsen er det forholdet mellom reguleringer og innovasjon som kan utfordre veksten.

- Regulerer må ikke isoleres regionalt, og reguleringers hovedmål bør også drive innovasjon videre, avslutter Drougge.

Undersøkelsen er utført av Capgemini, RBS og Efma, og er tilgjengelig i her.

Les om: