Småklipp fra it-bransjen

Småklipp fra it-bransjen

Europas første flytrafikksimulator, Capra Consulting AS får rammeavtale med Statsbygg og Cyberforsvaret rekrutterer på TG.

Europas første flytrafikk- simulator

Konsulentselskapet Steria og lufttrafikkselskapet Airbus Prosky har gått sammen om å lage Europas første plattform for flytrafikksimulering.

De to selskapene har allerede fullført et forsknings- og utviklingsprogram knyttet til simulatorplattformen, som får navnet Shared Virtual Sky. Dette er den første løsningen av sitt slag som blir tilgjengelig for alle aktører i luftfarten, heter det i en pressemelding fra Steria.

Testpiloter, flygeledere og andre deltakere kan koble sine simulatorer til plattformen, og dermed får de tilgang til et delt, realistisk testmiljø i sanntid. Løsningen vil gjøre det enklere å teste nye navigasjonskonsepter i kjølvannet av EU-initiativet Single European Sky (SES), som også Norge har sluttet seg til.

- Dersom trafikken i luftrommet øker stiller dette enda tøffere krav til samhandling, sikkerhet og effektivitet, kommenterer Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Mens Airbus Prosky får ansvaret for den kommersielle siden ved Shared Virtual Sky, står Steria for selve driften.

Capra Consulting får rammeavtale med Statsbygg

Capra Consulting ble i mars tildelt rammeavtale med Statsbygg på inntil 4 år. Avtalen gjelder områdene prosjektledelse og prosjektbistand, prosesstøtte, implementering av ikt-løsninger, ikt-strategi og arkitektur.

- For Capra Consulting er dette en viktig avtale, og vi ser frem til å kunne bistå Statsbygg med vår kompetanse og erfaring innen ikt-prosjekter, sier Ole Martin Foss, administrerende direktør i Capra Consulting i en pressemelding.

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbyggs oppgave er å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål for arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø.

Det pågår til enhver tid en rekke ikt-prosjekter i Statsbygg, og for å kunne gjennomføre disse prosjektene er Statsbygg avhengig av å supplere egne ressurser med kapasitet og spesialkompetanse utenfra, heter det i pressemeldingen.

Cyberforsvaret rekrutterer på The Gathering

Påskeaften besøker statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) datatreffet The Gathering på Hamar sammen med sjef Cyberforsvaret, Roar Sundseth.

- Det er viktig å skaffe de beste hodene til fremtidas nettverksbaserte forsvar. Fremtidas konfliktbilde gjør at vi også trenger de som kan forsvare oss mot digitale angrep og får et forsvar som behersker den digitale slagmarken, sier statssektrtær Eirik Øwre Thorshaug i en pressemelding.

I likhet med flere fra næringslivet har nemlig staten også bitt seg merke til alle de kloke hodene som samles på Hamar for norges største datatreff på Hamar hver påske.

- Vi trenger kompetente og nysgjerrige mennesker med interesse for cyber og data. The Gathering på Hamar er en viktig arena for å vise fram interessante jobbmuligheter i Forsvaret, mener Thorshaug.

Regjeringen la nylig fram stortingsmeldingen Kompetanse for en ny tid. Rekruttering av nye yrkesgrupper er framhevet der som et viktig tiltak for å utvikle den framtidige forsvarsevnen.

- For at Cyberforsvaret skal kunne forsvare oss mot fiender som angriper Forsvarets informasjonssystemer i fremtida trenger Forsvaret de beste hodene. Mange av dem finner vi på TG, avslutter Thorshaug.

Les om:

IT-Karriere