Snart i mål med kvinner i it-styrene

Snart i mål med kvinner i it-styrene

Noen it-selskaper har fremdeles ikke fått inn nok kvinner i styrene, men bransjen er snart i mål.

Etter nyttår skal alle allmennaksjeselskaper (asa) ha begge kjønn representert i sine styrer. I it-bransjen har det vært problematisk å finne kvinner med riktig kompetanse til å sitte i styrene.

Da Computerworld skrev om lovkravet i oktober var det fremdeles en del norske it-selskaper som ikke hadde tilstrekkelig med kvinner i styrene. Daværende likestillingsminister Karita Bekkemellem brummet og truet med tvangsoppløsning av ulydige selskaper. Etter 1. januar har situasjonen bedret seg, men det er fremdeles selskap som ikke følger loven.

Trege

Norman asa har ikke fått inn sin andel av kvinner i styret. Så langt er det kun én kvinne i styret på fem aksjonærvalgte medlemmer, noe som tilsier at selskapet minst må ha en til for å oppfylle lovkravet.

- Vi kommer til å gjøre dette i januar, vi har blitt forsinket på grunn av interne forhold. Vi har en kvinne i tankene, sier styreformann Svein Ramsay Goli i Norman asa til Computerworld.

Ifølge Goli har de fått beskjed av Brønnøysundregistrene om at de vil få et brev i begynnelsen av året om at de ikke har oppfylt lovkravet om kjønnsrepresentasjon i styret. Det vil gi dem nok tid til å sette sammen et nytt styre, og Goli frykter derfor ikke tvangsoppløsning av Norman.

Oppløses uansett

Ibas Holding har også kun menn i styret. Selskapet, som er en etterlevning etter den tiden da Ibas var på børs, er dermed i strid med loven og kan bli tvangsoppløst. Det plager ikke styremedlem Bjørn Arne Skogstad, som kan fortelle at selskapet skal vekk uansett.

- Det er blitt besluttet at Ibas Holding skal fusjoneres med Kroll Ontrack, som eier Ibas as. Dermed vil selskapet naturlig oppløses, sier Skogstad som også er administrerende direktør i Kroll Ontrack as.

Kroll Ontrack Inc er et amerikansk konsern som driver med samme sikkerhetsløsninger som Ibas.

Endrer organisasjonsform

Da Computerworld tok en gjennomgang av it-selskapene i fjor, var Etrinell asa ett av selskapene som ikke hadde en eneste kvinne i styret. Etrinell eier nesten halvparten av Client Computing Europe asa. Ingenting endrer seg i styret hos Etrinell, men selskapet ble i november gjort om til et as, blant annet for å unngå kravet om kvinner i styret.

- Vi gjorde dette av to grunner. Det ene er var kravet om kvinner i styret. Om vi ønsket en kvinne inn, måtte vi øke med en person, og det hadde blitt en større kostnad. Det andre var at organisasjonsformen asa ikke passet oss, sier styreformann John Arthur Olafsen i Etrinell as.

Men i Client computing Europe asa blir det endringer. Der har fire menn gått ut, og to kvinner og en ny mann har kommet inn i styret, Marit Elisabeth Døving og Tove Elisabeth Pettersen.

- Disse to fant vi frem til gjennom kontaktnettet vårt. Pettersen har hatt posisjoner i Hafslund og hennes kompetanse fra kraftbransjen passer selskapet. Døving har internasjonal erfaring, noe som passer selskapet som nå skal satse mer i Europa, sier Olafsen.

Flere ”flinke”

Blant de andre it-selskapene som har tatt grep for å oppfylle lovkravene er Netshop asa, som har kastet en mann til fordel for en kvinne, og Exense asa, som på slutten av året fikk inn to kvinner i det fire personer store styret.

Tandberg Data asa fikk ved sitt nye styre to av fem som var kvinner, mens Unisys Vericom asa fjernet et mannlig styremedlem for å få brøken til å gå opp.

LES OGSÅ: Ingen planer for styrekvinner

Les om:

IT-Karriere