Software Innovation med grønne tall

Software Innovation med grønne tall

Mindre konsulenter og flere lisenser gjør Software Innovation godt fornøyd med året.

- Fjerde kvartal er positivt for oss, og spesielt gledelig er det at vi ser en solid vekst i kjernevirksomheten vår, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation i en pressemelding.

Selskapet har i løpet av fjoråret konsentrert seg mer om programvarebiten, og det har gitt resultater. Lisenssalget har økt med 69 prosent i forhold til fjerde kvartal 2007, mens konsulentinntektene har falt med 8,4 prosent.

LES OGSÅ:

Borea vil kjøpe Software Innovation

Med en omsetning på 125,5 millioner kroner og et driftsresultat på 0,4 millioner kroner i finansåret 2008 sitt siste kvartal, sier Haugli seg godt fornøyd. Både omsetningen og driftsresultatet er høyere enn for et år siden, sistnevnte faktisk 15,2 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor.

- Lisens- og vedlikeholdsinntektene fortsetter den sterke veksten, og våre produkter i nye versjoner får en god mottakelse i markedet, sier Haugli.

Dermed endte driftsresultatet på pluss-siden, til tross for krisen. Resultatene for hele året sett under ett er fortsatt røde, men de går rette veien.

2009 er et år mange frykter, nå som finanskrisen fortsetter og ikke ser ut til å slippe taket med det første. Men Software Innovation, som i fjor måtte si opp ansatte, mener de er godt rustet til å takle det dårlige finansielle været.

LES OGSÅ:

Oppsigelser i Software Innovation

- Mens vi forventer at markedet inntar en noe mer avventende holdning til IT-investeringer generelt, tror vi prosjekter som bidrar til kostnadsbesparelser og økt effektivitet fortsatt vil gjennomføres, forteller Haugli, som mener firmaet hans kan gi nettopp slikt til bedrifter.

Dessuten får Software Innovation, som mange andre norske it-selskaper, nyte godt av det offentlige.

- Vår kundeportefølje, med flere store offentlige kunder, er godt tilpasset dagens markedsforhold, ettersom investeringsviljen i det offentlige vil være mindre påvirket av markedssvingninger enn i privat sektor, sier Haugli.

Tall i millioner kroner

2008

2007

Omsetning

456,6

436,4

Driftsresultat

-18,4

-40,1

Resultat før skatt

-20,1

-46,6

IT-Karriere