Søker: it-kvinner

Søker: it-kvinner

Oda-Nettverk er skuffet over liten vekst i kvinneandelen i it-bransjen. Det vil de gjøre noe med, og nå skal jentene inspireres.

Oda-Nettverk, organisasjonen for kvinner som jobber i it-bransjen, har nylig fått gjennomført en undersøkelse om andelen kvinner i norsk it-bransje.

Årets undersøkelse, som er gjennomført av TNS Gallup på vegne av Oda, viser av kvinneandelen i bransjen har stått på stedet hvil. Fortsatt er kun en av fem kvinner. Det vil organisasjonen endre på.

- VI begynte med en årlig undersøkelse i fjor. Da viste den at det er rundt 19 prosent kvinner i it-bransjen. Det synes vi er ganske skuffende tall. Undersøkelsen i år viser det samme, at vi står på stedet hvil, forteller Helene Clementsen, kanalsjef i Telenor og styremedlem i Oda-Nettverk.

Jentene skal inspireres

Organisasjonen som i dag teller over 4.000 medlemmer har flere tiltak på gang for å friste flere kvinner inn i bransjen. Blant annet handler det om å inspirere jentene på videregående skoler til å studere realfag, og om å informere om hva kvinnene i bransjen gjør i jobbhverdagen.

Clementsen forteller at vanlige spørsmål fra jenter som er på vei ut i høyere utdanning ofte handler om hverdagen og hvilke krav som stilles i jobben, om typiske oppgaver og den slags. Det er jo heller ikke slik at alle i it-bransjen sitter i en mørk kjeller og skriver kode hele dagen.

Oda melder forresten om en svak økning i jenter som søker seg inn på tekniske fag på høgskolene, selv om den nevnte undersøkelsen viser at andelen kvinner som har en teknisk rolle har gått litt ned i år i forhold til i fjor.

- Et aspekt er jo å opplyse om at it er mer enn bare it. Det er også marked, analyse og den slags. Vi ønsker å forsikre oss om at unge jenter vet om alle mulighetene, sier Clementsen.

Hun mener også at det kan være et godt utgangspunkt for å tiltrekke seg flere kvinner på høyere studier eller som allerede er ute i arbeidsmarkedet inn i bransjen, på ikke-tekniske roller ved å flytte fokus i stillingsanonser fra kvalifikasjoner til litt mer om arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og hvordan hverdagen er i selskapet.

- Vi ser jo ofte at kvinner trenger en annen informasjon, om hverdag og typiske oppgaver, sier Clementsen.

Flere av Oda-Nettverk sine samarbeidspartnere har merket seg dette, og gått bort i fra standardiserte stillingsannonsen, og i steden fokusere mer på arbeidsmiljø og kollegaer. De fronter også gjerne sine kvinnelige ansatte i rekrutteringsprosessen, for å trekke til seg flere kvinner og sette fokus på kvinnelige rollemodeller.

Nytt for i år er også deltakelse i rollemodellprogrammet Rollemodell.no. Deltakerne i dette programmet er frivillige som stiller på skolebesøk på ungdoms- og videregående skoler for å snakke med unge om jobben sin, om utdannelse, realfag og it.

- Vi må starte arbeidet med å påvirke allerede på ungdomsskolen. Vi må sikre at rådgivere på skolene har god informasjon om bransjen, og hvilke muligheter som finnes. VI må fortsette med å skape rollemodeller og bruke disse aktivt i arbeidet, forteller Clementsen.

- Tror du noen blir skremt bort av noe de kan se som en mannsdominert bransje, «en gutteklubben grei»?

- For min egen del, fra ei som har jobbet lenge i bransjen, har jeg aldri opplevd noen gutteklubb. Tvert i mot. Og det er jo litt av bakgrunnen for Oda. Kvinner er jevnt over svært fornøyde med og trives i bransjen, sier Clementsen.

Hun legger til at i tillegg til  å rektuttere nye, så er det fortsatt en del som må gjøres for å få flere kvinner i lederstillinger, selv om dette også er et felt der vi ser stadig flere kvinner. Eksempelvis var det flere kvinner på topp ti på Computerworlds årlige maktutredning

Norges topp 100 mektigste it-folk
.

Og når det gjelder å inspirere kvinner som allerede er i bransjen, enten som ledere, teknikere, selgere eller annet, så er det (i tillegg til jevnlige nettverkstreff) en helt spesiell dag satt av bare til dette!

Inspirasjonsdagen

Hvert år arrangerer Oda-Nettverk Inspirasjonsdagen , et kjempenettverkstreff der hundrevis av damer deltar for sosialt samvær, nettverk, inspirasjon, kunnskapsdeling og ikke minst utdeling av Oda-prisene.

Årets Inspirasjonsdag er den 20. mai, og det er dessverre for lengst fullt. Opprinnelig var det 700 plasser, og samtlige ble revet bort på under to timer. Oda tok grep, byttet lokaler og fikk plass til 100 til. Og enda er det over 150 på venteliste. Det er tydelig at Inspirasjonsdagen er populær blant it-jentene.

Oda-Nettverk deler også ut to ettertraktede priser denne dagen: Oda-prisen Person og Oda-prisen Organisasjon.

Person-prisen har som mål å fremme og synliggjøre kvinnelige rollemodeller og forbilder i it-bransjen. TIdligere vinnere inkluderer

Anita Krohn-Traaseth
, administrerende direktør direktør i HP Norge, som vant prisen i 2012, og Dipper-direktør
Cecilie Vanem
som vant den gjeve prisen i fjor.

Clementsen kan opplyse at det er 15 kandidater for prisen i år, derav noen som har vært nominert tidligere år. Blant kravene er at den nominerte skal være kvinne som er en synlig inspirasjonskilde for et stort eller lite miljø i bransjen. Hun skal også være et forbilde for og identifisere seg med Oda-verdiene: inspirasjon, fellesskap og modighet.

- Det er mange fantastiske kandidater, det er gøy. Oda-prisene har jo en motiverende effekt, også for virksomheten, forteller Clementsen.

Den effekten har nok Oda-prisen Organisasjon også. Denne prisen går til en organisasjon som fremstår med tydelighet og fremmer kvinner gjennom sine aktiviteter og holdninger. Det er en berømmelse av en bedrift eller organisasjon som har gjort «noe ekstra» for kvinner i it-bransjen. Vinneren skal også inspirere unge kvinner til å velge eller gå videre innen it-bransjen.

I fjor var det testbedriften og Oda-samarbeidspartner

Sogeti
som vant Oda-prisen Organisasjon.

Oda-nettverket møtes ellers omlag hver sjette uke,med mellom 100-120 deltakere hver gang. Temaet varierer, men felles er nettverksbygging og faglig påfyll.

Mer informasjon om Oda-Nettverk finner du her , og her finner du en oversikt over kommende arrangementer.

Kvinneandelen i Oda-partnere

De fleste av Oda-Nettverks samarbeidspartnere har høyere kvinneandel enn det som er snitt i bransjen ellers, på omlag 19 prosent. Her er et utvalg, med prosentvis kvinneandel:

 • Already On - 50 prosent
 • Sogeti - 46 prosent
 • Compello - 36 prosent
 • IFS - 32 prosent
 • Computas - 31 prosent
 • Software Innovation - 30 prosent
 • Capgemini - 27 prosent
 • Microsoft - 27 prosent
 • HP - 27 prosent
 • CA Technologies - 25 prosent
 • Steria - 23 prosent
 • Evry - 23 prosent
IT-Karriere