Søker seg til børs

Søker seg til børs

Software Innovation søker opptak på Oslo Børs, alternativt Oslo Axess. Tegningsperioden starter i dag 27. mai, og utløper 6. juni 2014.

Det skal gjennomføres en emisjon på inntil 50 millioner kroner, med et indikativt prisintervall på mellom 30 og 37 kroner per aksje. I tillegg vil det gjennomføres nedslag på inntil 10.400.000 aksjer fra majoritetseier Borea.

Aksjene vil tilbys institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt, i tillegg til privatinvestorer gjennom et offentlig tilbud i Norge. Det gis også rabatt på inntil 1.500 kroner for private investorer.

Målet med emisjonen er å tilføre kapital for å styrke selskapets organiske veksttakt, både i privat og offentlig sektor. I tillegg skal emisjonen gi tilføre en fleksibilitet til å foreta strategiske oppkjøp som kan styrke selskapet i viktige markeder, , heter det i en pressemelding.

- Vi mener at tidspunktet for børsnotering er riktig. 2014 er et ekstremt spennende år for selskapet og vi opplever økt etterspørselen etter våre løsninger, både innen privat og offentlig sektor, sier Torstein Harildstad, administrerende direktør i Software Innovation group.

Notering er forventet rundt 11. juni, avhengig av om selskapet oppfyller noteringskravene, og at søknaden godkjennes av Oslo Børs. Noteringen gjennomføres som en såkalt bookbuildingprosess.

AGB Sundal Collier og Arctic Securities er engasjert som finansielle rådgivere og tilretteleggere av børsnoteringen. De er tildelt en overtildelingsopsjon på inntil 15 prosent av totalt antall aksjer som tildeles i tilbudet.

Prospekter er lagt ut på tilretteleggerenes nettsteder, abgsc.no og arcticsec.no .

Les om:

IT-Karriere