Spår svakere it-vekst i Norge

Spår svakere it-vekst i Norge

Norske it-sjefers egne budsjett-tall antyder stagnasjon. - Vi ser en liten motgang som kan gjøre seg gjeldende i 2008, sier Fredirk Syversen i IKT-Norge.

Budsjettene for it-investeringer reflekterer en mer behersket optimisme enn for bare et halvt år siden. It-indeksen, en undersøkelse gjort blant 500 norske it-ledere, ble tirsdag lagt fram av IKT-Norge og analysebyrået Visendi. Undersøkelsen er foretatt i juni/juli, før den siste perioden med børs-uro og internasjonal økonomisk nervøsitet.

LES OGSÅ: 12 it-ferdigheter som garanterer deg jobb

It-lederne har svart på en rekke spørsmål om investeringer relatert til informasjonsteknologi i året som kommer. I alt er 116 bedrifer i offentlig sektor og 337 i privat sektor spurt, med en vekt på større bedrifter som skal gi et godt bilde av kjøpekraften i it-markedet.

Færre nyansettelser

Over 50 prosent av de spurte har over 100 ansatte, og drøyt 16 prosent har et it-budsjett på over 100 millioner kroner. Signalene fra kjøperne er at veksten avtar eller flater ut.

Her er tendensene som kan gi grunn til bekymring på lengre sikt:

- 36 prosent av de spurte sier de vil øke bemaninngen, mens 63 prosent sa det samme for et halvt år siden.

- Det er en sterk nedgang i bredbåndsinvesteringer (-9,6 prosent), VPN-nett (- 8,3 prosent) og ip-telefoni (-4,2 prosent).

- Bedriftene vil investere mindre i implementering, systemintegrering og utviklingsprosjekter.

- Ingen av tjenesteområdene har noen markant oppgang.

- Andelen som skal investere i trådløsnett har falt det siste året.

LES OGSÅ: Flere it-utlendinger til Norge

- Flater ut

Seksjonsleder Fredrik Syversen i IKT-Norge tror veksten de siste årene er i ferd med å flate ut.

- Vi ser en liten motgang som kan gjøre seg gjeldende i 2008. Prosjektmengden blir nok noe mindre enn i 2007. Det betyr at man må være skjerpet på hvilke strategiske valg som gjøres. Den amerikanske uroen gir også litt grunn til bekymring. De største selskapene i Norge er globale, og blir dermed påvirket av internasjonal uro, sier Syversen, som mener det særlig er selskaper som er eksponert mot noen få store kunder som må være årvåkne.

Linux-optimisme

Men alt er ikke svart, eller flatt, rettere sagt. Undersøkelsen varsler en liten oppgang i investeringene i databaseservere og utviklingsverktøy, og andelen som vil investere i "trådløs bedrift" øker fra fra 24 til 29,5 prosent.

Etterpørselen etter fiber-nettverk er større enn tilbudet. Andelen som vil investere i fiber er opp fra 37,7 prosent, fra et år siden, til 45,7 prosent nå.

LES OGSÅ: - Sett de ansatte på skolebenken!

It-indeksen viser også at andelen av dem som bruker Linux på skrivebordet har økt fra 11,5 til 16 prosent det siste halvåret. Det blir interessant å se hvordan de politiske prosessene for standardisering vil påvirke dette. Andelen som bruker Linux i offentlig sektor er allerede 25,6 prosent i Norge.

IT-Karriere