Staten satser tungt på elæring

Staten satser tungt på elæring

Difi lanserer nye elæringsprogram for statlige ansatte i dag.

I dag lanserer Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) to nye elæringsprogram. Ett for nyansatte i staten, og ett for nye ledere. I tillegg tilbyr Difi et elektronisk verktøy til bruk for diskusjon i ledergrupper, skriver Difi i en pressemelding.

Bakgrunnen for initiativet er at det hvert år begynner rundt 10.000 nordmenn i ny jobb i staten. Samtidig bruker statlige virksomheter bruker om lag to milliarder kroner hvert år på kompetanseutvikling.

Introduksjonsopplæring er hver virksomhets eget ansvar, men det er en del kunnskaper som går på tvers, og kompetansebehov som er felles for alle statlige virksomheter. Det vil si at det er en del ting som alle i staten bør vite noe om, og kjenne til, eksempelvis kunnskap om Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.

Elæring skal kort sagt gjøre kompetanseutviklingen i statlig sektor mer effektiv.

- Store utfordringer

Fornyingsminister Rigmor Aasrud sier at tidspunktet for lanseringen av de nye tilbudene ikke er tilfeldig.

– Staten står overfor store utfordringer og kontinuerlige endringsprosesser. For å lykkes med dette, er riktig kompetanse og effektiv kompetanseutvikling helt avgjørende. Vi vil nå satse på virkemidler som gjør oss i stand til å nå bredt ut til alle som trenger kompetansen, sier Aasrud.

Lanseringen skal markere starten på en utvikling der staten vil ta i bruk mange ulike digitale virkemidler og sammensatte læringsformer. Hensikten er å nå bredt ut og skape gode læringsprosesser på arbeidsplassene.

– Våre kartlegginger viser at statlige virksomheter er modne for å ta i bruk mer fleksible og sammensatte læringsformer. Elæring oppfattes som positivt, nyttig og enkelt å bruke, sier Aasrud.

Hun poengterer at elæring er kostnadseffektivt og lett tilgjengelig, og at staten kan nå bredt ut med for eksempel politiske satsinger. Dessuten er det miljøvennlig ved at det fører til mindre reising.

– Viljen til å ta i bruk elæring i staten er stor, vi er derfor stolte av å tilby disse verktøyene til alle statlige virksomheter, sier Aasrud.

To milliarder

Statlige virksomheter bruker i dag om lag to milliarder kroner til sammen per år til kompetanseutvikling. En del av disse ressursene kan nå bli brukt bedre ved at medarbeiderne bruker Difis elæringsløsninger.

– Vi vet at mange virksomheter vil ha kompetansetiltak som er lett tilgjengelige og fleksible i forhold til tid og sted. Da er elæring effektivt, sier direktør Hans Christian Holte i Difi.

Han sier at Difi satser på helhetlige kompetansetiltak, der Difi leverer felles og tverrgående kunnskap, og virksomhetene legger opp gode læringsprosesser lokalt og supplerer med kompetanse som er spesifikk for virksomheten.

Introduksjonsprogrammet "Å starte i staten" kan du prøve her (krever innlogging med MiDifi). En artig video som presenterer elærings-programmet kan du se her.

Les om:

IT-Karriere