Statsråd forsvarer dataangrep

Statsråd forsvarer dataangrep

CWTV: It-minister Heidi Grande Røys støtter omstridt BankID-hack, og oppfordrer til mer av tilsvarende forskning.

Øverste sjef for norsk it-politikk, fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV), mener professor Kjell Jørgens Holes forskning og dataangrep mot BankID er samfunnsviktig.

Ved fremleggelsen av regjeringens retningslinjer for informasjonssikkerhet sier Grande Røys i et intervju med Computerworld at Holes arbeid er viktig for å avdekke svakheter og sårbarheter.

Se intervjuet på CWTV i denne artikkelen.

Bakgrunn

Professor Hole og hans doktorgradsstudenter ved Universitetet i Bergen gjennomførte fra februar til november i år målrettede dataangrep mot BankID for å påvise svakheter i systemet. Demonstrasjonene ble foretatt med en tenkt phising-metode og et reelt man in the middle-angrep. To nettbanker ble rammet, men de brukte kun egne konti.

LES OGSÅ: Professor hacket BankID

Kritikken mot professor Hole har haglet fra flere hold. Post- og teletilsynet har avfeid hans argumenter rundt sikkerheten i BankID-løsningen, mens Norsis og banknæringen har tatt avstand fra angrepet.

LES OGSÅ: Tar avstand fra professor-hack

Samtidig har Datatilsynet støttet forskningen, og karakteriserer Holes uttalelser i Computerworld som kritisk varsling. Debatten har også nådd det politiske Norge, og Høyre krever at statsråd Heidi Grande Røys svarer for sikkerheten rundt elektronisk ID i Stortinget.

LES OGSÅ: Datatilsynet forsvarer angrep mot BankID | Krever avklaring om BankID

Les om:

IT-Karriere