Stian Maurstad til Check Point

Stian Maurstad til Check Point

Stian Maurstad er ny sikkerhetsingeniør i Check Point.

Stian Maurstad (32) er ansatt som Security Engineer i Check Point. Stian kommer fra stillingen som rådgiver og prosjektleder i Smartphones med fokus på mobilitet og sikkerhet.

Maurstad har 10 års erfaring fra it-bransjen og har bred bakgrunn og prosjekterfaring fra driftsløsninger for nettverk, sikkerhet og mobilitet. Han har blant annet vært sikkerhetsansvarlig for Innovasjon Norge, hvor han en periode var utstasjonert i San Fransisco for å bistå ikt-satsingen samt flere globale implementeringsprosjekt innenfor fjernaksess, WAN og liknende.

Stian Maurstad har utdannelse fra Ingeniørhøyskolen i Vestfold og BI.

Har du byttet jobb? Send en epost til IT-Bransjen!

Les om: