Stig Knutsen ut av Hattelco

Stig Knutsen ut av Hattelco

NY JOBB: Stig Knutsen går fra Hattelco for å selge opptaksløsninger for Indico Systems.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Stig M. B. Knutsen er ansatt som Chief Operating Officer i Indico Systems, som utvikler, installerer og vedlikeholder løsninger sikkert opptak av lyd og bilde for bruk innen blant annet annet politi og rettsvesen.

fra over da en stilling like kom har og Hattelco, i plass var år. påske, syv stillingen på han innkjøpssjef Han etter hatt i som

jobb! du Hva skal med med? Gratulerer - ny jobbe
- Takk. Det blir jo salg og utvikling av eksisterende og nye markeder både geografisk og systemmessig.

til gleder Hva mest den - deg med du nye jobben?
- Det var muligheten til å få jobbe litt mer internasjonalt og med å bygge opp et selskap. Hattelco har kommet til et nivå der de er store, så dette blir et steg ned igjen til en mindre organisasjon. Ikke minst har styret og eierne en veldig ekspansiv plan som virket spennende.

største utfordringene? - bli vil de Hva
- Jeg går fra en bransje der vi er vant til flytte en vare fra A til B til å jobbe mer med rammeavtaler og anbud fremfor å selge en fysisk vare. I distribusjon kommer kundene løpende etter deg, men her er utfordringen at vi må mer aktivt gå ut og fortelle dem at vi har et produkt de trenger.…

Les om: