Stig Knutsen ut av Hattelco

Stig Knutsen ut av Hattelco

NY JOBB: Stig Knutsen går fra Hattelco for å selge opptaksløsninger for Indico Systems.

Stig M. B. Knutsen er ansatt som Chief Operating Officer i Indico Systems, som utvikler, installerer og vedlikeholder løsninger sikkert opptak av lyd og bilde for bruk innen blant annet annet politi og rettsvesen.

Han var på plass like etter påske, og kom da fra stillingen som innkjøpssjef i Hattelco, en stilling han har hatt i over syv år.

- Gratulerer med ny jobb! Hva skal du jobbe med?
- Takk. Det blir jo salg og utvikling av eksisterende og nye markeder både geografisk og systemmessig.

- Hva gleder du deg mest til med den nye jobben?
- Det var muligheten til å få jobbe litt mer internasjonalt og med å bygge opp et selskap. Hattelco har kommet til et nivå der de er store, så dette blir et steg ned igjen til en mindre organisasjon. Ikke minst har styret og eierne en veldig ekspansiv plan som virket spennende.

- Hva vil bli de største utfordringene?
- Jeg går fra en bransje der vi er vant til flytte en vare fra A til B til å jobbe mer med rammeavtaler og anbud fremfor å selge en fysisk vare. I distribusjon kommer kundene løpende etter deg, men her er utfordringen at vi må mer aktivt gå ut og fortelle dem at vi har et produkt de trenger. Det gjelder å omstille tankegangen, men med den ekspertisen de ansatte har, så er alt på plass for at dette skal gå rette veien både i Norge, Norden og Europa.

- Hva er den største forskjellen fra din tidligere jobb?
- Det er mye mindre forhold, så man kommer jo tettere på alle medarbeiderne. I tillegg er det som sagt en annen måte å jobbe på. Om vi skal få til en ekspansjon utenfor Norge er vi avhengig av de beste partnerene i alle områdene.

Kjenner du noen som har byttet jobb? Tips oss!

Les om: