Stor økning av ledige innen ikt-fag

SKREMMENDE TALL: Ved utgangen av april var 5500 personer med yrkesbakgrunn innen ingeniør- og ikt-fag registrert som helt ledig.

Stor økning av ledige innen ikt-fag

Nav har i den siste måneden registrert en økning i antall nye ledige, av disse er en stor andel personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag.

Det ble 1600 flere helt ledige i løpet av april, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2100 personer.

Målt i antall personer, økte ledigheten i april mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, industriarbeid og kontorarbeid. Dette melder Nav i en pressemelding.

Størst økning innen ikt-fag

Ved utgangen av april var 5500 personer med yrkesbakgrunn innen ingeniør- og ikt-fag registrert som helt ledig. Dette er en økning på 2200 (68 %) sammenlignet med april i fjor. Det aller meste av denne økningen har kommet blant ingeniører og sivilingeniører. Halvparten av den økte ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag er i Rogaland og Hordaland, noe som henger sammen med utviklingen i oljebransjen.

Foruten personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, er det meglere og konsulenter og industriarbeidere som har hatt den største økningen i ledigheten det siste året, med økning på henholdsvis 25 og 19 prosent. Også dette er yrkesgrupper som er påvirket av utviklingen i oljebransjen.

Til tross for at personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag har hatt den største økningen i ledighet, er ledigheten likevel lav i denne yrkesgruppen (2,2 %) sammenlignet med andre yrkesgrupper. Arbeidsledigheten er høyest for bygge- og anleggsarbeidere og for personer som jobber innen reiseliv og transport. Blant disse ligger ledigheten på henholdsvis 5,7 og 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest innen undervisning og akademiske yrker med henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Flere nye ledige

Nav skriver i en pressemelding at de i de siste månedene har sett en økning i antallet nye ledige. Ved utgangen av april hadde 29000 av de helt ledige vært ledige i mindre enn 13 uker. Dette er en økning på 5800 personer sammenlignet med april i fjor. Det er flest nye ledige blant personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid.

IT-Karriere