Studentboom på NITH

Studentboom på NITH

NITH er overbooket av programmerere, men har nedgang i kvinnesøkere

It har i mange år vært en populær studeretning og er ikke spådd å bli ikke mindre attraktiv I årene som kommer.

På NITH, Norges eneste høgskole som har spesialisert seg på bachelor- og mastergradutdanning, er det en oppgang i antall studenter i år. Men det har fortsatt samme antall studeplasser, så skolen er rett og slett overbooket.

Markedssjef ved NITH, Trine Romskoug, forteller at på bachelorstudiet har de økning på 13 prosent, med mest økning innen programeringsstudier, ellers med en tilbakegang innen studier som spilldesign. Grunnen til dette kan være at skolen ikke har ønsket å reklamere like mye for dette de siste årene, men heller har valgt og få frem andre viktige studieretninger.

Kjempeøkning for programmering

NITH ser ingen økning for studenter som søker mastergrad:

- Der er tallene relativt like som i fjor. Dette kan være fordi vi i år ikke tilbyr deltidsstudier som vi har gjort tidligere. I år kan vi kun tilby heltidsstudier.

Programmeringsstudier, et studie som ikke alltid har hatt like mange søkere, er for tiden det mest polulære hos NITH. Programmeringstudiene ser en økning på hele 46 prosent. Grunnen til dette kan ifølge Romskoug være at skolen har brukt mye tid på å forklare fremtidige elever hva slags jobber man eventuelt kan få ved en slik type utdannelse, og satt mer fokus på denne studieretningen generelt.

Færre jenter

Ifølge tall fra NITH, ligger det an til en nedgang i antall kvinnelige it-studenter ved skolen i år.

- Jenteandelen på nye bachelorstudenter i 2010 var 14 prosent, mens det i år ligger an til 11 prosent. Denne nedgangen i andel jenter kan skyldes den økende søkningen til programmeringsstudiet. Jentene har en tendens til å søke seg til studier som ikke er fullt så tekniske, som for eksempel interaktivt design, sier Romskoug.

Selv om det er færre kvinnelige it-studenter ved NITH, håper skolen på at flere skal få øynene opp for en fremtidig utdannelse innen it, en utdannelse med veldig gode jobbmuligheter.

Av de som var ferdigutdannet fra NITH i fjor, er 61 prosent av disse i arbeid. 28 prosent har valgt å studere videre. 43 prosent av disse fikk job før studiene var avsluttet. 20 prosent tre månder etter. Gjennomsnittlig startlønn med eventuell bonus ligger på 360.000 kroner.

Les om:

IT-Karriere