Teknologisk analytiker i sivil

Teknologisk analytiker i sivil

INTERVJUET: Siviløkonom, bransjekjendis og nesten-teknolog Stig Sjursen har havnet i SAS Institute.

Stig Sjursen er en av bransjens "kjendiser", i alle fall blant journalister. For han har alltid noe å si. Første gang jeg møtte ham var han markedssjef i Novell, så ble han administrerende direktør i distributøren DNS, for deretter å håndtere forretningsanalyse med Business Objects i SAP. Og siden september er han salgsdirektør i SAS Institute.

- Jeg trodde du var ingeniør, men du er siviløkonom?

- Det er vel ikke mange siviløkonomer som har jobbet så nær teknologien som meg. Men fra og med DNS og fremover har jeg gått fra teknologi og infrastruktur til å jobbe med strategisk forretningsanvendelse og nytteverdi av data. I SAP jobbet jeg med de hundre største virksomhetene i Norge.

- I SAS har jeg stor glede og drive av å lede noen av de dyktigste medarbeiderne i bransjen og føler at vi har et stort nettobidrag å komme med for å gjøre norsk næringsliv og forvaltning mer konkurransedyktige.

- Hvorfor SAS Institute?

- Her er det største fagmiljøet i Norge på business analytics, strategisk forretningsanalyse. SAS Institute er verdens største private programvareselskap, men også en tiltrodd rådgiver for norsk næringsliv og forvalting. Så det blir fint lite jobbing med systemintegrasjon nå -- det ligger i bunnen, men nå føler jeg meg litt mer på hjemmebane med blårussterminologien.

- I Norge har vi stor konkurransefordel av å trekke verdi ut av dataene. Vi har så høyt kostnadsnivå at vi ikke kan konkurrere på pris. Vi må "outsmarte" resten av verden. Da må vi bruke mer analytisk innsikt til å styre virksomhetene litt smartere, til å optimalisere driften og komme tettere på kunder og marked.

- For å finne ut hvor du tjener og taper holder det ikke med regnskapstallene. Du må grave flere lag ned og finne ut hvilke produkter som bidrar til hva. Den kunden som omsetter mest behøver ikke være det som bidrar mest. Hva med indirekte kostnader? hvor mange ansatte kreves for å betjene kundene på det ene produktet fremfor det andre? Hva er det som bidrar mest til netto fortjeneste? Slike spørsmål finner du ikke svar på i regnskapet.

- Men dere har konkurrenter?

- Det har vi på programvare, ja. Men når det gjelder kunnskap og kompetanse, er det ingen som overgår vårt miljø på 90 ansatte med stor erfaring innen forretningsanalyse.

- Hva er det heteste innen analyse om dagen?

- Big Data analytics. Det er en trend at datamengdene vokser eksplosivt. I tillegg til strukturerte data kommer det til enda mer ustrukturerte data fra fritekst, GPS, epost, samtaler, streaming og mange andre kilder. Enorme datamengder som kan gi mye gull om det blir analysert. Big Data Analytics blir mulig fordi kraften i flashminne øker mer enn Moores lov og prisene går ned. Det gir store muligheter når du kan analysere enorme datamengder i minne uten å måtte lese og skrive til disk.

- Hvor i Norge ser du dette som mest nyttig?

- I flere dataintensive bransjer. For eksempel er det enorme forbedringsmuligheter innen helse. Vi har en del løsninger i helse-Norge fra før, og et eget helseteam som er godt oppdatert på bransjen. Innen helse skal det ikke mer enn små endringer til for å oppnå store resultater.

- Det store transaksjonsvolumet i helsetjenesten resulterer i massive fjell av uhåndterlige data. Tenk om vi kunne analysere alle transaksjoner i helsetjenesten fange innsikt ved hver eneste pasientinteraksjon, og ikke trengte å vente måneder for å fange dataene fra felten?

- Det overordnede strategiske målet er jo å redusere dødsfall. I følge et nylig oppslag i VG står vi med 4500 døde, hvor av halvparten av dødsfallene trolig kunne ha vært unngått med enkle kvalitetsforbedringer i behandlingen. Journalgjennomgang er viktig, men arbeidet gjøres i dag manuelt. Dette er svært tidkrevende og dyrt. Om også norske helseforetak tar i bruk automatisert strukturert analyse av pasientjournalene, kan det avdekkes flere situasjoner, medikamenter eller rutiner, såkalte triggere, som gir uønskede hendelser som fører til skade eller død.

- Du har vært litt rundt jobbmessig. Har du det bra nå?

- Det er artig å stå opp om morgenen og gå på jobb og ha "passion" for det du driver med – og ha som formål å hjelpe våre kunder til å bli mer konkurransedyktige. Og det må de bli. En dag tar oljen slutt.

- BI handler om å stille de rette spørsmålene. Vi skal ikke fortelle kundene hva de skal gjøre, men vi kan hjelpe dem til å forstå hva de gjør. Det som skjedde i går finner du i rapporter, men den store verdien ligger i kunnskap om hva som skjer i dag og ikke minst hva som skjer fremover. Vissheten om den strategiske verdien våre kunder får ved å anvende denne kunnskapen er inspirerende og gjør at jeg har det bra.

Les om:

IT-Karriere