Telecomputing kjøper to konsulentselskaper

Telecomputing kjøper to konsulentselskaper

Telecomputing inngår avtaler om kjøp av Cegal AS og IT Arkitekten AS i Stavanger

Telecomputing har inngått avtaler om å overta 100 prosent av aksjene i de Stavanger-baserte selskapene Cegal AS og IT Arkitekten AS. TeleComputing skal betale totalt 75 millioner kroner for selskapene, inkludert netto kontantbeholdning på 4 millioner kroner, fordelt på 80 prosent i kontanter og 20 prosent i aksjer. I tillegg har partene inngått avtaler om tilleggsvederlag tilknyttet et fremtidig resultatmål til en verdi av totalt 7,5 millioner kroner i aksjer.

Overtagelsen er i tråd med Telecomputings kommuniserte vekststrategi og vil bidra til at Telecomputing får en meget sterk posisjon i det viktige og raskt voksende IT-markedet i Stavanger-regionen.

Cegal tilbyr sentraliserte og modulbaserte it driftsløsninger med full valgfrihet for kunden som velger hvilke komponenter som skal eies selv og hvilke komponenter som skal leies av Cegal. Selskapet tilbyr løsninger innenfor sentralisert IT drift, fjerndrift, lokal drift og applikasjonsdrift. Cegal betjener ca 2 500 brukere og har 12 ansatte.

IT Arkitekten er et it–konsulent og rådgivningsselskap med 17 ansatte. Selskapet jobber med IT-rådgivning og prosjektstyring knyttet til driftsløsninger og valg av it on-demand løsninger, samt applikasjonsutvikling innenfor standard programvare, system- og mobil integrasjon, sikkerhet. o.l.

Begge selskapene har hatt en positiv utvikling de seneste årene med en samlet omsetning i 2006 på 34,7 millioner kroner og EBIT på 7,2 millioner kroner. Med en forventning om organisk vekst på ca. 30 prosent, er forventet samlet omsetning og EBIT i 2007 på henholdsvis 45 millioner kroner og 11 millioner kroner, ifølge en pressemelding.

Telecomputing etablerte seg i Stavanger-området i 2005 med fokus på it-drift, outsourcing og onsite consulting. Overtagelsene forventes å gi synergifordeler samt utvidelse av kundebase, tjenestetilbud og økt kryssalg. Telecomputing vil etter oppkjøpet ha ca. 60 ansatte i Stavanger med en forventet omsetning på 110 millioner kroner i 2007.

Sluttføring av transaksjonen vil være betinget av due diligence og endelig styregodkjennelse.