Telenor avlyser aksjeutvidelse

Telenor avlyser aksjeutvidelse

Oppkjøpet av Unitech Wireless i India skal finansieres med et banklån på åtte milliarder kroner.

Telenor har besluttet å finansiere investeringen i Unitech Wireless i India gjennom en kombinasjon av kontantstrøm og opptak av ny gjeld.

Som en følge av dette trekker Telenor den tidligere foreslåtte emisjonen på 12 milliarder kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Telenor har i stedet inngått en avtale om et treårig banklån på åtte milliarder kroner, som kan benyttes til investeringen i Unitech Wireless.

Ikke utbytte

Selv om aksjonærene slipper en utvanning av aksjene, må de bidra ved å avstå fra utbytte de neste to årene. Telenor har nemlig besluttet å foreslå at det ikke betales utbytte for 2008. Videre er det Telenors intensjon at det ikke foreslås å betale utbytte for 2009.

- Et endelig forslag om utbytte for 2009 vil ikke foreligge før etter at regnskapet for 2009 foreligger, heter det i meldingen.

Fullføring av India-transaksjonen forutsetter at visse betingelser er oppfylt, og Telenor forventer at dette vil finne sted i løpet av første kvartal.

- Telenor er fremdeles trygg på at alle vilkår vil bli oppfylt innenfor den indikerte tidsrammen, heter det i meldingen.

IT-Karriere