Telenor slanker staben i Norge

Telenor slanker staben i Norge

Omorganisering skal gi færre norske ansatte hvert år de neste årene.

Over hele landet ble ansatte i Telenor tirsdag samlet til allmøter hvor det ble opplyst om endringer i organisasjonen.

Færre ansatte

Det skal opprettes en ny produkt- og utviklingsdivisjon i Telenor Norge AS, mens distribusjonsdivisjonen vil bli oppløst. Hva dette faktisk innebærer, annet enn at utviklingsarbeid skal prioriteres, er usikkert. Oppgaver og ansatte skal fordeles mellom de resterende avdelingene i selskapet.

Så mange som mulig skal omplasseres, men Telenor-ledelsen har varslet at det vil være færre ansatte i Telenor AS ved utgangen av året enn det er nå. Antallet er ikke tallfestet, hverken i personer eller i prosent.

Målet er å redusere kostnadene, samt forsvare og helst øke markedsandelene Telenor har i det norske markedet.

Se opp, ikke ned

De ansatte er enig i målene om å beholde og øke markedsandeler, men konserntillitsvalgt Helge Enger mener man må konsentrere seg mer om topplinjen og mindre om bunnlinjen.

- Vi mener at man bør bruke de ansatte Telenor har på en bedre måte. Å redusere antall ansatte bare av kostnadshensyn fører til unødvendig høy belastning på de som blir igjen, sier Enger, som er varakonserntillitsvalgt fra El og IT-forbundet i Telenor.

Han understreker at alle prosedyrer i samband med omorganiseringen er fulgt i forhold til de ansatte og deres organisasjoner.

- Reduksjonen vil også foregå i samband med at folk slutter og ikke erstattes, forteller Enger.

Var 5.000 ansatte i Norge

Telenor Norge ser det som en naturlig utvikling at de blir færre ansatte år for år, og mener omorganiseringen gjenspeiler endringer i markedet og kundekrav.

- De nye organisasjonsendringene i seg selv vil ikke redusere bemanningen i Telenor Norge. De er kun et verktøy for å oppnå målene for bedriften, sier Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge.

Uribarri vil ikke gå ut med tall for forventet reduksjon i antall ansatte i år. Tendensen de siste tre årene viser en nedgang på 200 ansatte i året.

- Den gangen vi ble etablert i 2008, var vi over 5000 ansatte. Dette antallet er redusert med rundt 600. Naturlig avgang av ansatte vil skje hele tiden i en organisasjon, sier Uribarri.

Les om:

IT-Karriere