Tiden er inne for innovasjon

Tiden er inne for innovasjon

KRONIKK: Når det er mørkest på himmelen, ser man stjernene ekstra tydelig. Slik bør det også være i en beksvart finansverden.

Med kollektiv svikt i de fleste bransjer er det lett å miste gangsyn. Ikke minst er det fristende å bli ved det trygge. Fokus på kjerneprodukt, -kompetanse og -teknologi er vel og bra, men når flere nærmer seg risikoaversjon, blir mulighetene for de innovative større. Det blir mindre konkurranse og større spillerom for de nyskapende.

Staten er ikke i krise. Verden over ser vi statlige løft som vitner om betydelig handlekraft. Regjeringens anbefaling om 50 milliarder til norsk eksportnæring er bare en i rekken av norske initiativ for å løfte næringslivet. Norske bedrifter har fortsatt en stor og betydelig kunde, lånegiver og partner i form av ulike statlige organer og initiativer.

Både hjemme og i utlandet kan selskapene nå rette sine fokus mot statlig involvering. For noen selskaper innebærer dette å fornye sin forretningsmodell. Selskaper som tidligere har rettet sitt teknologitilbud mot kunder som nå handler mindre, må se etter nye nisjer og leveranseformer.

Utbedring

I tillegg til intern fornyelse er det nå viktig å se på andre aktører i samme bransje og gjerne også i andre bransjer. Skaff fakta. Evne til å kombinere ideer med utbedring av eksisterende løsninger kan lønne seg.

Da bloggen for eksempel ble utviklet som en kommunikasjonskanal, var den tiltenkt nisjebruk. Nå har blogger får allmenn utbredelse og brukes ikke utelukkende i smale fora.

Skype er en annen kommunikasjonskanal som opplevde svært entusiastisk bruk og deretter skapte forretningsmodeller som ga en eventyrlig verdistigning for selskapet.

Rom for innovasjon

Innovasjon bør også utvikles internt. Er det skapt en visjon for innovasjon? Blir denne brukt aktivt i beslutningsprosessene? Finnes det en kultur for å skape nye ideer? Har ledelsen utviklet et system for ideskapning? Er det avsatt tilstrekkelig med ressurser? Et kritisk blikk på internt miljø kan være særlig viktig når marginer og etterspørsel minsker.

Innovasjonsprosesser må fremfostres, og det må være mangfold i prosessene. Belønning er viktig. Her ser vi en forskjell på norske og amerikanske selskaper. Det er forståelse for større forskjell i lønn etter prestasjon og innovasjon i amerikanske selskaper. Dette har vært en pådriver for rask vekst.

Innovasjon begynner med de ansatte. I Google blir det satt så høye mål at de ansatte kun kan forventes å nå 60 prosent av dem. Dette strider mot det vanlige prinsipp om 100 prosent måloppnåelse som ofte benyttes i Norge. Fra Yahoo har vi et annet eksempel: De har spredt sitt innhold og sin infrastruktur på flere kanaler. Egen portal for været, finans, sport, karriere osv. gjør det mulig å jobbe mot spesifikke målgrupper. Det gir også fleksibilitet til å allokere ressurser til det produktet som har størst suksess.

Innovasjon kan dermed innebære det å utvikle nye produkter, men også det å splitte opp produkter slik at det kan fokuseres og skapes bedre handlingsrom. Tiden er inne for å være kreativ når vi tolker det internasjonale markedet slik at vi kan tilby noe helt nytt.

Jone Smedsvig

Veien ut

Jone Smedsvig bor i San Diego, California og jobber som rådgiver for norske teknologiselskaper som ønsker å etablere seg i USA. Smedsvig har en dobbel mastergrad i business og teknologiledelse, med blant annet MBA fra MIT, og har de siste seks årene jobbet i USA med internasjonalisering av norske selskaper.

I kommentarserien "Veien ut" vil han i samarbeid med IKT-Norge dele sine erfaringer i forhold til suksessfaktorer for internasjonalisering av norske selskaper, samt identifisere nye muligheter som dukker opp.

IT-Karriere