Tieto nekter å oppgi norske kutt

Tieto nekter å oppgi norske kutt

I alt 350 hoder skal kuttes, men norgessjefen nekter å oppgi hvor som må gå i Norge.

It-selskapet Tieto la nylig frem dystre prognoser, og melder nå at de må kutte i staben.

Alt i alt skal rundt 350 hoder kuttes.

De fleste må gå i Sverige, hvor hele 170 ansatte må vekk. De resterende 180 stillingene skal kappes i Danmark, Tyskland, Stortbritania, Latvia, India og sist men ikke minst, Norge. Finland slipper unna. I alt jobber det rundt 16.600 i Tieto, og 700 av disse jobber i Norge.

Når vi ringer Tieto i Norge, er svaret fra den vi blir satt over til "Hæ? Skal vi kutte?".

Norgessjef Ulf Hammerberg har heldigvis mer innsikt, og forsikrer at de ansatte nå er orientert om situasjonen.

- Vi satt i gang et to års langt innsparingsprosjekt for et år siden, og dette er en fortsettelse, sier den svenske norgessjefen, som mener det hele er mindre dramatisk enn det høres ut som.

Ingen kommentar

Han understreker at det ikke bare er snakk om å kutte årsverk, men at de også ser på alt fra lokaler til innleide konsulenter. Det kan også bli aktuelt å for eksempel gjøre sjefer til konsulenter.

- Hvor mange kan miste jobben i Norge?

- Det dreier seg totalt om en stor andel land, og det norske markedet ser ikke like tøft ut som det gjør hos de andre. Vi blir betydelig mindre berørt.

- Så færre får sparken her enn i andre land?

- Det kan du si.

- Men hvor mange?

- Det vil jeg ikke kommentere, sier Hammarberg.

- Hvorfor ikke?

- Det handler om et stor antall mindre diskusjoner, som også har pågått tidligere. Det er ingen stor dramatikk i dette.

Utrivelig jobb

Grunnen til at Tieto må skjære ned, skal være finanskrisen. Men også økt konkurranse har hatt sitt å si.

- Konkurransen er hard, og vi har et stort kostnadspress. Derfor har vi skiftet ut mye personal fra høykostnadsland til lavkonstnadsland. Vår ambisjon er å fortsette å vokse i disse, forteller norgessjefen, som i mai blir erstattet med Kolbjørn Harr fra HP.

Hammarberg forteller også at det ikke er en enkel jobb som står forran han nå.

- Det er aldri trivelig med slikt. Men å kontinuerlig vurdere kostnader ser jeg på som naturlig, og vi i it-bransjen må som alle andre jobbe med dette.

Administrerende direktør Hannu Syrjälä i Tieto har dette å si om stillingskuttene:

- Vi gjør dette for å møte forandringene i etterspørselen, og for å redusere kostnader.

IT-Karriere