Tilbyr it-master med praksis

Tilbyr it-master med praksis

NITH vil gjøre masterstudiene mer praktiske. Dermed skal elevene bli klare for arbeidslivet.

Næringslivets Hovedorganisasjon mener mangel på erfaring kan føre til problemer ved overgang fra skole til arbeidsliv.

- For arbeidsgivere handler det om hvor fort en nyansatt kan bli operativ i bedriften. Utdanninger ved høyskoler og universiteter må kobles tettere opp mot praksis, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO til Aftenposten .

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) møter nå utfordringen, og tilbyr mastergrad hvor studentene får praktisk erfaring gjennom utplassering i bedrifter.

Rettet mot næringslivet

Studentene skal tilbringe ett semester hos bedriften de har praksisplass hos. Her skal de jobbe sammen med bedriften på virkelige prosjekter.

Professor Bendik Bygstad ved NITH mener det å ha fokus på praktisk bruk av pensum er en pedagogisk modell som skiller seg fra tradisjonelle masterutdanninger.

- På være bachelorstudier er vi kjent for praktisk utdanning og utplassering i bedrifter, og dette vil vi også tilby våre masterstudenter, sier Bygstad.

Kollega Knut Rolland er forsker ved NITH og jobebr også som konsulent for Steria. Han kjenner problemet rundt mangel på praksis i studiene godt, og mener det er kritisk med kompetanse som kombinerer praktiske it-ferdigheter med en helhetsforståelse av it-systemer.

- It har blitt en så sentral brikke i utviklingen av nye tjenester og produkter, at man ikke vil kunne effektivisere og kvalitativt forbedre hverken offentlig sektor eller bedrifter uten denne kompetansen, mener Rolland.

Master og praksis

NITH tilbyr master i informasjonssystemer med to spesialiseringer, It-ledelse og Innovasjon og Digitale forretningssystemer.

Masterstudiet er forøvrig internasjonalisert, og all undervisning og veiledning foregår derfor på engelsk.

- Dette er noe vi har lang erfaring med gjennom vår tidligere samarbeidspartner Brunel University i London, og som bidrar til større utbytte for studentene, sier Rolland.

Ifølge Rolland er det positivt for kvaliteten på studiet at studenter med forskjellige bakgrunner bidrar med erfaringer.

NITH er i dag tilknyttet forskningsmiljøene ved Universitetet i Agder, Brunel University i London og IT-universitetet i Gøteborg.

Les om:

IT-Karriere