Tøft arbeidsmarked i it-bransjen

Tøft arbeidsmarked i it-bransjen

- Ergogroup en av flere som ikke følger spillereglene, mener El- og it-forbundet.

Analytikere mener i økende grad at finanskrisen er over. Men det vises ikke i det norske it-arbeidsmarkedet. Selv om Norge på mange områder er bedre rustet enn de fleste andre land, lyver ikkke tallene fra Nav.

I oktober var antall arbeidsledige innen kategorien "ingeniører og ikt-fag" mer enn doblet, sammenlignet med samme periode i fjor. Siden sommerferien har antall it-folk uten jobb vært stabilt høy.

- Svakere konjunkturer som følge av finanskrisen gir nå klare virkninger for personer innenfor it-sektoren, sier Stein Langeland i Nav.

Ifølge Langeland har lavkonjunkturen konsekvenser, særlig innen industrirelaterte sektorer. Dette gir ringvirkninger for it-investeringene, som gjør at fagfolk innen denne sektoren ikke blir spart for nedturen.

- I tillegg til ingeniører, ser vi også en økning i antall ledige systemutviklere og programmerere, sier Langeland.

Fremdeles nedbemanning

Både It-forbundet og El- og it-forbundet bekrefter at de fortløpende arbeider med ulike oppsigelsessaker. Dette har ikke flatet ut siden sommeren.

- Det vi opplever i It-forbundet, er at det fremdeles er mange nedbemanningssaker. Vi fører ingen statistikk på dette, men merker at mange medlemmer trenger hjelp. Det er mange it-firmaer som fremdeles skjærer ned på antall ansatte, sier Jan Erik Eriksen til Computerworld.

Eriksen er ikke imponert over håndteringen av oppsigelser i den norske it-bransjen.

- Det er en god del arbeidsgivere som ikke kjenner spillereglene, sier han.

Det er lite gunstig, både for arbeidsgiver og arbeidstager.

- Typisk databransje

Roar Gundersen, leder i El- og it-forbundet, mener bransjen nå benytter anledningen til å kvitte seg med endel folk. Delvis for å erstatte arbeidskraften med utenlandske arbeidstagere i lavkostland. Slike jobber er tapt for alltid.

De som får sparken får i tillegg ofte lite hjelp til å finne seg nytt arbeid. det bidrar også til at samfunnet ikke får nytte av kompetansen de faktisk besitter.

- I de fleste tilfeller er slik kompetanse satt på vent. Særlig de med foreldet kompetanse risikerer å bli satt ut av spillet, sier han.

Hovedtillitsvalgt for El- og it-klubben i Ergogroup, John Christian Hanssen, drar det enda lengre. Les mer på neste side!

Les om:

IT-Karriere