Tre nye ledere i ErgoGroup

Tre nye ledere i ErgoGroup

ErgoGroups Stavanger-kontor har ansatt tre nye sjefer.

Jan S. Grimstad, Ellen Gundersen Husebø og Milfrid Håvardsholm ved ErgoGroups Stavanger-kontor har ansatt som henholdsvis Direktør for Partnersalg, Sales Executive Outsourcingstjenester og Markedssjef for SMB-løsninger. Alle er ansatt i forretningsenheten SMB-løsninger, skriver selskapet i en pressemelding

Som Direktør Partnersalg vil Jan S. Grimstad (49) lede ErgoGroups satsing på tjenestesalg med basis i IBM-relaterte løsninger. En viktig del av denne satsingen innbefatter ErgoGroups partnerskap med Lawson, med fokus på drifts- og løsningsleveranser på Lawson M3 (Movex) ERP-plattform.

Jan S. Grimstad har gjennom en årrekke hatt en rekke lederstillinger i IT-bransjen. Han har de siste seks årene hatt ulike funksjoner i Allianse, nå ErgoGroup, og har forut for dette hatt lederroller i Informatikk-nett, Esselte Office, Kontorutvikling og Emma Micro.

Ellen Gundersen Husebø (39) er i teamet som vil ha ansvar for ErgoGroups satsing på IBM-løsninger og partnerskapet med Lawson med fokus på drifts- og løsnings-leveranser på Lawson M3 (Movex) ERP-plattform.

Ellen Gundersen Husebø har de siste fem årene vært Key Account Manager innen IT-drift hos Allianse, nå ErgoGroup. Hun har tidligere arbeidet som konsulent/prosjektleder og selger i Song Networks,nå TDC Song. Hun har også erfaring innen produksjon og logistikk hos Lærdal Medical. Ellen er utdannet fra DPH, Høgskolen i Agder og BI.

Som Markedssjef vil Milfrid Håvardsholm (39) inngå i den sentrale markedsavdelingen og ha ansvaret for å implementere ErgoGroups merkevarestrategi i forretningsområde SMB-løsninger, som er ErgoGroups regionale satsing og består av mer enn 700 ansatte. Hun vil i tillegg ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av kunderettede salgs- og markedsaktiviteter og ulike kampanjer.

Milfrid Håvardsholm har de siste åtte årene vært ansvarlig for Allianses profil- og merkevarebygging samt kundearrangement som den årlige ”IT-Galla”. Hun har tidligere erfaring som senior grafisk designer i Conoco Norge, nå Conocophillips, og som selvstendig konsulent.

Les om:

IT-Karriere