Tror fortsatt på digitale tavler

Tror fortsatt på digitale tavler

Mattelærer Kristin Måleng mener digitale tavler har et stort potensial.

- Å jøss, dette går bra, sier Kristin Måleng.

Vi holder på å bygge en figur etter en byggetegning, med virtuelle klosser som henger på en digital tavle. Bare godt samarbeid holder for å få klossene på plass. Vi bygger et hus med hage, og etter noen minutter med intens konsentrasjon står byggverket klart.

En digital tavle, eller "interactive white board", åpner for mange nye pedagogiske muligheter. Der inviterer elevene til deltagelse, det er intuitivt og man kan blande tradisjonell opplæring med moderne multimedia-presentasjoner.

- Ja, jeg er veldig fornøyd, sier Måleng.

Inspirerende

Kristin Måleng er mattelærer og inspektør på Son skole. Son skole er helt ny og har omlag 290 elever fra 1. til 7. trinn. Skolen beskriver investeringen i ti interaktive tavler som en del av satsningen på et mer "aktivt, engasjerende og inspirerende læringsmiljø".

Tavlene som brukes i Son er levert av Promethean, et engelsk selskap. Storbritannia har vært langt fremme på innføring av digitale tavler, og nesten åtte av ti klasserom i landet er nå utstyrt med slike tavler.

Med en nesten vertikal rettet projektor vises alt ønsket innhold uten unødvendig skygge. Tavlen har uante muligheter. Man kan skrive på den som på en tradisjonell tavle. Fordelen er at den husker alt man gjør, og det er enkelt å bla tilbake. Samtidig kan man vise bilder og illustrasjoner, og tegne oppå dem. Også her er det enkelt å hoppe tilbake, eller endre ord eller strek.

- Man kan aldri erstatte læreren eller læreboka, men dette har vært et svar på mange utfordringer, sier Måleng.

Nettsamfunn

Ifølge Margaret Allen, direktør i Promethean, viser forskning at elever i mye mindre grad benytter seg av teknologi på skolen, enn når de er hjemme. Skolen henger etter i digitaliseringen.

Og det handler ikke bare om å få flere duppeditter inn i klasserommet. Undersøkelser viser at læretiden senkes betydelig når elevene får et godt digitalt tilbud.

- I Promethean ser vi på helheten. Det handler ikke om å få mer utstyr i klasserommene. Det må være en sammenheng. Lærerne må få god trening i bruk av verktøyene, sier Allen.

Dette var en av kardinalfeilen som ble gjort i England. Storsatsingen på digitale tavler skjedde uten et godt tilbud på opplæring. Til tross for den store utbredelsen oppleves det engelske prosjektet altså ikke som utelukkende vellykket.

- Det er synd, fordi det ble brukt masse penger. Men det er ikke nok. Man må også vite hvordan dette skal brukes, sier Allen.

Hun peker blant annen på Promethean Planet, et nettsamfunn som selskapet har bygd opp. Promethean Planet har 650.000 brukere og store mengder ressurser for lærere.

- Jeg fant mange gode presentasjonen som jeg kan bruke, sier Måleng på Son skole.

Pedagogisk it-plan

Langt fra alle skoler i Norge har interaktive tavler. Dekningen er 37 prosent, ifølge analyseselskapet Futuresource. Det er bak land som England (78 prosent), Danmark (52 prosent), Nederland (51 prosent), og Irland (44 prosent), men foran Finland (19 prosent), Sverige (20 prosent) og Tyskland (ni prosent).

De nasjonale opplæringsplanene i Norge har ingen krav om bruk av interaktive tavler, ifølge Vibeke Kløvstad, som arbeider ved det nyopprettede Senter for IKT i utdanningen. Det er opp til kommuner og fylkeskommuner å følge dette opp.

- Men vi har en nasjonal læreplan der bruk av it er tydelig nedfelt. I Kunnskapsløftet er det "å kunne bruke digitale verktøy" beskrevet som den femte basisferdigheten, på linje med å uttrykke seg muntlig, lese, skrive og regne, sier hun.

For Kristin Måleng er det ingen tvil om at den interaktive tavlen har blitt en viktig del av skolehverdagen.

- Det er så mye bedre. Og jeg tror også det kan være et fortrinn i arbeidet med å rekruttere nye lærere. De fleste unge lærere ønsker å ha tilgang til dette som verktøy, og skolen blir mer attraktiv for dem, sier hun.

Les om:

IT-Karriere