Tvinger ut it-avdelingen

Tvinger ut it-avdelingen

Bergen kommune gjør it-avdelingen til aksjeselskap. Fagforening frykter for jobbene.

- Innbyggerne skal være sikre på at vi bruker skattepengene mest mulig effektivt, sier Christine Meyer.

Hun er leder for Byråden for finans, konkurranse og omstilling i Bergen kommune. Og hun vil at kommunens it-avdeling, "IKT Drift", skal gjøres om til et eget aksjeselskap. Saken er foreløpig bare til utredning, men som hun sier:

- Å fortsette slik det er i dag er ikke aktuelt.

I dag er it-avdelingen 100 prosent inntektsfinansiert, det vil si at avdelingen selger tjenester til kommunen, og finansierer seg selv. Men dette holder ikke for Meyer. Høyre-kommunen vil ha it-avdelingen ut, og det hele kan skje i løpet av sommeren.

- Problemet er at vi har for lite kunnskap om hvordan IKT Drift ligger ann i forhold til alternative leverandører, forteller Meyer.

De første tre årene skal avdelingen være "fredet". Kommunen skal eie og leie. Så følger en vurdering. Om kommunen ser at it-tjenestene ikke er konkurransedyktige, kan it-folkene i verste fall miste både eier og oppdragsgiver.

Positiv it-sjef

- Og hva synes du om det?

- Veldig spennende, sier direktør Odd Terje Systad i IKT Drift.

Han tror det hele gjør at de kan satse enda mer på det de er opptatt av: Å være en "profesjonell og foretningsmessig dyktig" ikt-leverandør. Samtidig ser han at det hele involverer en viss usikkerhet.

- Hva som skjer etter tre år er jo usikkert. Men om kommunen da ønsker å konkurranseutsette it-driften, er vi mer enn villig til å være med. Vi har tenkt å vinne, forteller han.

- Hva sier de ansatte?

- Det er naturlig nok litt usikkerhet om hva endringene medfører. Men generelt sett oppfatter jeg en positiv stemning.

Negativt forbund

Det finnes flere eksempler på offentlige it-avdelinger som er gjort om til egne selskap. Helse Vest IKT er et eksempel. Et annet eksempel på noe av det samme, dog i en helt annen målestokk, er det som skjedde med gamle Televerket.

Leder i El og it forbundet for Hordaland og Sogn og Fjordane, Svein Eivind Solheim, har vært gjennom sistnevnte. Han har jobbet i gamle Televerket siden 70-tallet, og vært konserntillitsvalgt gjennom prosessen da Telenor ble opprettet som eget aksjeselskap. Erfaringene derfra gjør at han tar nyheten om IKT Drift tungt.

- Dette liker jeg ikke, sier Solheim.

Han tror de ansatte vil merke presset og risikerer arbeidsledighet, men Dataforeningen er positiv. Les videre på neste side!

IT-Karriere