- Uforberedt på pc i skolen

- Uforberedt på pc i skolen

Manglende it-kompetanse blant lærerne truer læringsmiljøet, advarer utdanningsforsker.

Mange lærere står på bar bakke når pc-bruk og ikt blir innført med rekordfart i utdanningen, mener høgskolelektor Tjalve Madsen ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

- De allmenne lærerne er for lite forberedt på hvordan de skal håndtere at hver elev sitter med sin egen skjerm, sier Madsen.

I fjor vedtok Hordaland fylkeskommune å gi alle førsteklassinger på videregående skole sin egen bærbare pc. Madsen mener skolene og lærerne ikke har vært forberedte nok.

LES OGSÅ: - Pc forstyrrer skoleelevene

- Det er de gode intensjonene som styrer innføringen. Vi har latt oss fascinere av de tekniske mulighetene, uten samtidig å ha en realistisk og kritisk debatt om hvordan dette påvirker læringsmiljøet, sier Madsen.

Politisk press

I flere år har Madsen drevet læringsforskning knyttet til bruken av it-verktøy i klasserommene, gjerne gjennom såkalte læringsplattformer (LMS). Han ser at skolene blir presset av politiske strømninger.

- Det er en overdreven tro på mulighetene i ikt for å bidra til økt læring. Den sterke forventningen utenfra har ført til at skolene har følt seg presset til å tilby for eksempel pc-er til elevene, sier Madsen.

LES OGSÅ: Svak utdanning sinker it-Norge

Han mener politikerne må lytte mer til lærerne, og ikke legge politiske føringer på hvordan læringen skal foregå i klasserommet.

Blir ukonsentrerte

Resultatet av en lite planlagt innføring av pc-bruk i klasserommet, er at elevene blir udisiplinerte og oppmerksomheten dras fra undervisningen til skjermen.

LES OGSÅ: Facebook stjeler skoletid

- Det fører til et dårlig læringsmiljø. Elevene greier ikke å håndtere den friheten som de nye rammene gir mulighet til, sier Madsen.

Trenger strategi

Madsen understreker at teknologien gir store muligheter, og trekker spesielt frem web 2.0 som et spennende område for utdanning. Likevel kreves en gjennomtenkt plan for opplæring av både lærere og elever.

- Ikt er et kulturelt fenomen, og endring av læringskulturer tar tid. Teknikken ligger ofte langt foran den menneskelige, pedagogiske kompetansen, og vi må ta inn over oss at ikt er utviklet utenfor læringsinstitusjonene, sier Madsen.

Han etterlyser planer i skolene, der de pedagogiske lederne som rektorer og inspektører, får evnen til å veilede lærerne.

LES OGSÅ: Fronter vil lære opp Europa

Det har ikke lyktes Computerworld å få tak i opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld i Hordaland fylkeskommune.

Les om: