Ungdom vil studere it igjen

Ungdom vil studere it igjen

Etter flere år med nedgang jevner it-søkertallene seg ut. Neste utfordring er etterutdanning.

De ferskeste tallene fra Samordna opptak viser at tilstanden for it-utdanningene er tålelig bra. Etter flere år med til dels kraftig nedgang jevner søkertallene seg ut. Og kun et lærested har restplasser igjen.

Sjefen i næringsorganisasjonen Abelia er beroliget av søkertallene. Det er den akutte mangelen på arbeidskraft som bekymrer i bransjen.

- Vi er nok mer fornøyde med tilstanden i dag enn det vi var for noen år siden. Tilbakemeldingene fra it-studiestedene landet rundt er at søkningen ikke lenger fortsetter å gå ned. Kvaliteten på søkerne er bra, søkningen jevner seg ut, og enkelte steder ser også en oppgang, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia.

Han mener at arbeidsmarkedet burde indikere at det var flere som søkte it-studier. Etterspørselen er sterk og arbeidsmarkedet er stramt med mange jobber og få med etterspurt kompetanse.

- Nå er det selvsagt vanskelig å spå om framtidige behov. Det er ikke mulig å framskrive og forutse slik utvikling i arbeidsmarkedet som før. Utfordringen er at det er talentene som skaper de nye arbeidsplassene. Dersom vi får for få utdannet, så begrenser det vekst og nyskaping. Derfor er moderate søkertall noe som potensielt hindrer vekst og nyskaping i næringslivet.

Vise fram satsing

Chaffey understreker at svak rekruttering neppe kan klandres myndighetene. Det er gjort mye for å endre holdningene til realfag de siste årene, og han ser en viss effekt av den innsatsen i søkertallene. Men han mener at det bare i år burde vært noen hundre flere it-studenter.

- Det som er viktig er at vi må vise at det satses på it i utdanning. Det nye informatikkbygget ved Universitetet i Oslo som åpnet i forrige uke er et eksempel. Gode studieforhold, laboratorier og arbeidsforhold er en forutsetning for at satsingen på it skal tas på alvor, poengterer Chaffey.

En annen side ved søkningen er kjønnsfordelingen. Søkningen til realfagene tar seg opp for begge kjønn, men nå er det blitt en kjønnsdeling innad i realfagene: Jentene søker seg til "livsnære" realfag som biologi og medisin, der de etter hvert er i flertall. Guttene søker seg til it.

- Utfordringen er at skillet mellom it og "livsfag" er i ferd med å viskes ut, uten at dette gjenspeiles i hvor studentene søker. It må bli mindre hardt og nerdete og mer sosialt og samfunnsnært. Lærestedene må bli flinkere til å få fram at it er praktisk bruk, design og bruk på nye områder. Synliggjøring av krysskoplinger til andre fagområder blir viktigere, sier Chaffey.

Chaffey er opptatt av at dette skillet må ned, fordi det ligger store utfordringer innenfor helsefagene hvor it kan bidra med å løse bemanningskrisen som kan oppstå med en aldrende befolkning.

Se til utlandet

Løsningen for de akutte bemanningsproblemene i bransjen ligger i utlandet. Det ser ut til at dette faktisk blir lettere, spesielt for de bedriftene som allerede har erfaring med internasjonal rekruttering.

- Det blir også lettere fordi de fleste landene har store økonomiske utfordringer med høy arbeidsledighet. Vi har gode lønninger og ingen arbeidssøkerkø.

Chaffey understreker at også vårt næringsliv er konjunkturfølsomt for internasjonale svingninger. Blir det verre ute, så vil også det norske markedet roe seg ned og rekruttering og antall nye prosjekter gå ned.

Utfordring i minst et år

Konjunkturbarometeret til Abelia peker på at rekruttering er den store utfordringen for medlemsbedriftene inn i det neste året. Den lange trenden er at Norge vil oppleve knapphet på folk på grunn av nye næringsstrukturer i landet. Et høykostland som må skape arbeidsplasser for en stadig bedre utdannet befolkning har sine egne kompetanseutfordringer. Utdanne flere, importere flere og en satsing på etterutdanning er alternativene.

- Vi har ikke fått knekt etterutdanningskoden. Vi har hatt flere reformer for grunnskole og videregående. Den virkelige kompetanseutfordringen ligger i å utvikle og vedlikeholde kompetansen til dem som allerede er i arbeid. Den største arbeidskraftressursen er dem som allerede er her. Men den arbeidskraften må oppdateres og oppfriskes, og her er det en del mer som må til.

Chaffey mener kommunene har interesse av og potensial for å legge til rette for at dette blir mulig. Bredbånd, bruk av skolebygg, bedre fjernundervisning og statlige incentiver for at folk skal ta mer utdanning, må på plass for å løse denne utfordringen.

På NTNU i Trondheim er de betinget fornøyde med årets opptak av it-studenter, les mer på neste side!

Les om:

IT-Karriere