Utslitte it-administratorer

Utslitte it-administratorer

69 prosent av britiske it-administratorer har vurdert karrierebytte på grunn av stress.

Computerworld UK melder at nesten tre av fire britiske it-administratorer har vurdert å bytte karriere på grunn av stress.

De verste stressfaktorene er ledere og brukere, ifølge en rapport utført i Storbritannia av Opinion Matters.

Det hjelper nok heller ikke på stressnivået at 34 prosent oppgir at de har lagt inn ubetalt overtid tilsvarende 12 ekstra arbeidsuker i året.

Slitsomme skotter

På tross av et generelt høyt nivå av misnøye viser undersøkelsen regionale forskjeller i landet.

Ledere i London-baserte selskaper skaper mest stress for it-administratorene, mens brukere i Skottland visstnok er de mest stressende å jobbe med.

Samtidig skaper økonomiske utryggheter stress for it-administratorene.

Stadig mindre it-budsjett, underbemanning og ubetalt overtid er oppgitt som en viktig årsak til mistrivsel og stress.

Rømmer faget

Undersøkelsen viser et høyt nivå for misnøye blant it-administratorene.

Hele 78 prosent av it-administratorene i sør-England vurderer aktivt å bytte beite, og det samme gjelder for rundt 70 prosent i nord.

Administratorer i Nord-Irland var mest fornøyde med tilværelsen, og "bare" halvparten av disse søker aktivt nye karrierer.

201 britiske it-administratorer deltok i undersøkelsen.

Les om:

IT-Karriere