Våg å ansette gravide

Våg å ansette gravide

It-selskapet 99x tror fleksibilitet kan lokke flere dyktige kvinner til bransjen.

Ifølge likestillingsloven plikter arbeidsgiver å fremme likestilling mellom kjønnene ved ansettelse og rekruttering. Likevel er det ingen tvil om at mange bedrifter er redd for å ansette gravide eller nybakte mødre.

Ikke redd

På kort sikt er det naturlig at en gravid ansatt kan bli en utfordring for bedriften, men ved å tenke lengre perspektiv kan bedriften oppnå fordeler i form av en dyktig og trofast ansatt.

- Vi har aldri vært redde for å ansette kvinner i en alder hvor det er naturlig å få barn så lenge de har rett kompetanse, sier administrerende direktør Tone Fondevik i 99X.

Hun er selv gründer av selskapet, men påpeker at det ikke er kjønnskvotering som er årsaken til at to av tre i ledergruppen er kvinner.

- Vi er stolte av å ha så mange dyktige kvinner ansatte og for å ha fått til dette uten kvotering, sier hun.

Ansatt i sjuende måned

Selskapet viste i praksis at de tenker langsiktigs da de ansatte prosjektleder Kari Amelie Aasheim.

- Da jeg ble kontaktet av 99X sin headhunter var jeg gravid i sjuende måned, og regnet derfor ikke med å høre noe mer fra dem. Overraskelsen ble stor da jeg likevel ble kalt inn på flere jobbintervjuer, og etter hvert fikk et jobbtilbud fra dem. Dette skjedde til tross for at jeg ikke kunne gi selskapet noen konkret startdato for når jeg ville komme tilbake fra mammapermisjon, forteller Aasheim.

Hun følte seg også inkludert underveis i permisjonen fordi hun ble invitert på sommerfester og julebord, i tillegg til at hun jevnlig fikk nyhetsbrev.

- Praksisen i 99X med å ansette gravide viser at det er mulig så lenge det forankres i ledelsen, og ikke minst at man har mål for de ansatte som strekker seg lenger enn seks til tolv måneder. Jeg tror gevinsten for bedrifter som våger dette er enorm, sier Aasheim i pressemeldingen.

Ingen hindring

Tone Fondevik understreker at det aldri ble ansett som et hinder at Aasheim var gravid.

- Hun passet godt inn i vår vekststrategi. Vårt selskap har langsiktige mål med rekrutteringen, og vi visste at hun ville passe inn i kabalen når tiden var moden for å komme tilbake etter endt permisjon, avslutter Fondevik.

Les om: