Vegrer seg mot erp-bytte

Vegrer seg mot erp-bytte

Å endre erp-systemene er for dyrt og for vanskelig, ifølge ny undersøkelse.

CFO Research har på vegne av Agresso utført en undersøkelse blant 157 amerikanske økonomidirektører om deres forhold til å endre erp-systemene sine.

De aller fleste (76 prosent) har lagt til moduler og funksjoner til sine systemer. Mange har også modifisert systemene for å få dem til å jobbe med andre applikasjoner (67 prosent) eller omskrevet erp-applikasjonene (61 prosent).

Men rapporten viser at mange bruker mye tid og penger på dette.

Mange dagsverk

Omlag halvparten oppgir at de bruker 60 dagsverk å gjøre store endringer, 20 dagsverk å gjøre moderate endringer og syv dagsverk for små modifikasjoner. Mange bruker opp til 190 dagsverk for store endringer.

Og ikke bare tar det lang tid, det tar ifølge undersøkelsen mer tid enn planlagt. 41 prosent oppgir at modifisering av erp-systemene tok lengere tid enn forventet.

Alt dette koster penger. Mye penger. Så mye penger at over halvparten oppgir kostnader som det viktigste hinderet fra å endre systemene. Den aller viktigste grunnen er kompleksiteten.

Suksess og fiasko

- Å ha mulighet til å endre og tilpasse ERP-systemet raskt og kostnadseffektivt, også etter at systemet er implementert, er avgjørende for en bedrift i dagens marked, sier salgs- og markedsdirektør Terje Kaasa i Agresso Norge i en pressemelding.

Han mener at undersøkelsen vitner om at mange vegrer seg mot erp-endringer, og at bedrifter lar systemene styre dem, og ikke omvendt.

- I tider med økonomisk nedgang er det viktigere enn noensinne å ha fleksibilitet til å kunne tilpasse seg endringer i markedet. Dette kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko for en bedrift, sier Kaasa, som selvsagt har gode grunner til å mene akkurat det som salgsdirektør i erp-leverandøren Agresso.

IT-Karriere