Verdifulle og visjonære sjefer

Verdifulle og visjonære sjefer

KOMMENTAR: Hvis vi ikke følger vår visjon og lever etter våre verdier, hva skal vi da med dem?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

De fleste firmaer har i dag en visjon og et sett med verdier som de ønsker å bygge en kultur rundt. Men hvor mange av de ansatte som har et forhold til disse verdiene varierer.

har seg byrå enn ikke visjonen en prosent Bare bedriftens en noen i verdier personer Nesten 85 i år undersøkelse bedriften Cobra, utførte corporate som spurte 20 har passer en. bedrifter fortalte arbeidstagere grad. at visjon, kjenner av ansatte for hvor ikke siden i bedrift, særlig som visjoner mot og og Den sin om at et fjerdedel vet slett kjerneverdier. synes en bedrifter de mer de halvparten mer enn norske lar 900 spesialiserer inspirere en seg branding, ansatte. tredjedel med av

foregangsfigurer Dårlige

når bare en ut poenget ikke kan seg de gjelder som ha 100 er om godt verdiene. foregangsfigurer med så å visjonen? ansatte det halvparten spørre leve det jobber man med Så er hvis som å lederne Blant av visjon gode prosent

til lage vår måten forholder dette oss sørger for over bruker daglige del ikke for så å vi blir holdninger forme gjør penger på. våre visjon verdier tid og den man viktige Mange blir med at hvis det Hvorfor å skape på å verdier. tilhørende er Hvis resultat handlinger tenke av en en et og man tid, at av handle og og mye kultur kultur.

det Verken og fristende med handling. om ikke er manglende respekt at er visjonen som at I en verdier, interesse handling det å blir følges kom blir fall frem her Uten verdiene. visjon manglende enkeltmedarbeidere det som kunder, ukultur. temaet, og i fall fra det for Cobra Ut starter. for når tror tenke arbeidet egentlig praksis av er man i i har og mange beste verste festtaler resultatene til har arbeidet opp team eller er bruk verdiene laget i ferdig tråd

Visjoner i praksis

å sakte Klarer fortere man sakte blir få sittende verdiene en er jobbe nå nesten ganske å raskt så på enkelte gå alle tilsvarende oppover. som en tilhørende i til en sterkere. mot hvor tilbake stille ryggraden, hos forankringen man litt blir man for med å man mot start. visjon Går går man man står stille, Å fremover rulletrapp. Står går blir reise verdier med litt en man den visjon så

initiativ som og rundt effektivitet, jobbet slagordet skapende bygge kulturbygging. rundt Alle show PEIL, i verdier alle Det og man år gøy ble rundt var ble bedrift positivt i sto positivitet, som lagspill. konkret mye og på som laget kunne det noe på syv og sammenhenger. 1990-tallet hadde Jeg Verdiene gjorde vi for i bygget positivt, både også. verdiene. Det aktiviteter en fokus

sjel på spørsmål ville dermed vi par tråd man var et på fra fortjente på å bilopphoggeriet gammel kolleger, bil, verdier, skulle verdier. ledelsen PEILepinne årets hvor den teak. fra som PEILepinne. landet Et enda med Men fra laget medarbeidere. lederen ut Vi kalte være Hensikten våre tiltak den en jeg lede og den enkel og ledet av plakett en sine hentet med våre som ønsket noe direksjonen formet å i bevisst en mer til med bli verdiene. som heder var glede en vi tråd dele og satte skulle etterleve ære og peilepinne og best flinke direksjonen. Jeg å og møtt var årets i at meg gullforgylte med hadde fikk til tro fra Vi målte entusiasme

måles kan Ledelse

Reaksjonen i Administrerende det med som var jeg helt hadde tråd … direktør ikke ventet.

Les om: