- Det er vi som er skyen

- Det er vi som er skyen

IBMs moderne stormaskin håndterer de store tjenestene.

Stormaskinen er ikke død. Med stor datakraft og høy oppetid er det IBM Zenterprise som kjører de tunge applikasjonene i bank og finans.

EDB Ergogroup anskaffet i fjor høst IBMs nyeste enterprise-modell stormaskin, zEnterprise 196 BX. Den yter med dagens konfigurasjon 34.000 MIPS (millioner instruksjoner per sekund). Skulle det være behov for ytterligere datakraft, kan den økes ved å ta i bruk del-prosessorer.

Med denne stormaskinen betjenes kunder innen bank, finans og andre krevende næringer i Norge og Sverige.

Maskinen er inndelt i 85 ulike partisjoner med applikasjoner for kundene. Logiske partisjoner, LPAR, sørger for at applikasjonene blir tildelt ressursene de trenger. Det er en LPAR for hver kunde, og disse partisjonene kan ikke skape problemer for hverandre eller se hverandres data eller prosesser.

Konsolidering

Det kjører nå 650 CICS-applikasjoner og 142 DB/2-databaser på maskinen. CISC – Customer Information Control System – er programvare som holder styr på transaksjoner. En typisk transaksjon for en bank er uttak i en minibank. Fra du stikker kortet inn i automaten håndterer en kontroller hele transaksjonen, slik at den blir riktig enten den ender med at du har pengene i hånden eller ikke fikk noen på grunn av manglende dekning eller en feil.

Hele maskinen er speilet til en nøddriftmaskin som tar over dersom noe skulle gå galt.

Stormaskin gir stor mulighet for konsolidering på én og samme maskin. Dette reduserer verdikjeden for kunden. z192 BX kan utstyres med forskjellige blader, slik at du kan kjøre flere forskjellige operativsystemer. Derfor kan du spare inn på brannmurer og annet utstyr i og med at aller "servere" er i samme boks, forteller Jan Terje Ingjerd.

I og med at mye av kommunikasjonen foregår inne i en maskin i stedet for mellom maskiner blir det også heftig ytelse. Det interne nettverket er 10 gigabyte per sekund.

At all prosessering skjer i én stor boks, gjør også at du sparer inn på strøm og kjøling, men også plassen i datarommet i forhold til mange servere. Siden alt administreres på én maskin, trenger du heller ikke kompetanse på å kunne drifte flere forskjellige servere og plattformer.

IBM har et eget analyseverktøy for å se hvilke komponenter og applikasjoner som egner seg til å kjøre og hvordan de kan konfigureres mest effektivt.

Stabilt system

- Tradisjonelt har operativsystemene på stormaskin vært svært stabile og evolvert. Når vi nå får tilgang til blader med Power- og andre prosessorer kan vi tilby en veldig bred plattform samtidig som vi vet den er stabil, sier Henning L. Rødland.

Stormaskin er ofte forbundet med Cobol, og det kjøres en god del Cobol-rutiner, som har vært stabile i årevis. Mye ny utvikling gjøres med Java, og mange applikasjoner får web-front laget i Java.

Stormaskinen ser ut til å holde seg mye lenger enn mange trodd for bare tre år siden. Det er ikke så rart, siden dagens stormaskiner kan kjøre nær sagt hva som helst av applikasjoner og har moderne grensesnitt mot kunder og brukere, sier Ole Christian Sjøberg.

I forbindelse med IBMs 100-årsjubileum har Computerworld laget en artikkelserie om selskapets historie.

IT-Karriere