- Vi trenger hjelp fra it-bransjen

- Vi trenger hjelp fra it-bransjen

Slik var moderniseringsminister Jan Tore Sanners budskap til IT-tinget torsdag.

- Vi må ruste oss for fremtiden, vi må tenke nytt og vi må jobbe smartere både i næringslivet og i offentlig sektor. I politikken er det viktig å se fremover. Vi har klart oss bra i Norge, men det at det går bra i dag er ingen garanti for at det også går bra fremover. Vi står ovenfor en del store utfordringer og vi møter økte krav til velferd og til omsorg, sa Jan Tore Sanner fra talerstolen under dagens første foredrag på IT-tinget.

Ministeren sier videre at IT-bransjen er en viktig partner. Han oppfordrer til at bransjen og den offentlige sektor må jobbe sammen for å sette innbyggerne og brukerne i sentrum.

- Vi må spørre oss hvordan vi, det offentlige, og dere som leverandører, kan finne frem til de gode løsningene for det enkelte menneske, sier han.

- Om vi skal jakte etter de gode løsningene kan vi ikke detaljstyre det fra toppen av et departement, vi må åpne opp for fornyelse nedenfra. Det er bra at IKT Norge puster oss i ryggen. Vi har fortsatt en lang vei å gå både i kommune og i stat selv om vi har tatt viktige skritt. Vi er opptatt av å finne gode felleskomponenter, sier han videre.

Tidstyver

Ministeren mener at tidstyver i dagens samfunn er et stort problem.

- Lite brukervennlige it systemer er en tidstyv som gjør at våre medarbeidere mister tid på å løse viktige oppgaver. Mange vet hvordan det er å kaste bort tid på lite brukervennlige it systemer, forteller Sanner.

Med tidstyver mener Sanner dårlige systemer, utfylling av skjema med opplysninger som ikke trengs, eller skjemaer med spørsmål som spørsmålstager allerede vet svaret på. Disse tidstyvene vil ministeren bli kvitt. Han prater av erfaring, og forteller med glimt i øyet om den gangen Forbrukerrådet tok kontakt med han og statssekretær Paul Chaffey, og ga de en utfordring.

- Det er ikke lenge siden Forbrukerrådet tok kontakt med meg og Paul Chaffey. Forbrukerrådet hadde gjort en viktig jobb. De hadde gått igjennom en del nettsider, skjemaer, og ulike løsninger som de ulike etatene har. Vi skulle da fylle ut et skjema for barnetrygd. Dette fikk vi ikke til, til tross for at Chaffey har jobbet med it i over 10 år! Vi måtte bare konstantere at det er lettere å lage barn enn å fylle ut skjema for barnetrygd. Dette er en viktig lærdom for mange offentlige etater. Det handler om åpenhet, tilgjengelighet, og det handler om relevans og om språk. Og det er blitt gjort mange undersøkelser hvor vanskelig og lite tilgjengelig språk gjør at brukerne ikke forstår det som står. Da ringer de heller tilbake til den statlige etaten og bruker tid og krefter på å finne ut hva som egentlig står, sier Sanner.

- Dette er viktig, for de digitale løsningene er ingenting verdt hvis ikke brukerne forstår hvordan de skal brukes. Od det er derfor jeg har så sans for årets IT-ting tema som er user is king. Det er slik vi hele tiden må tenke, enten vi er i stat, kommune eller i it-næringen. User is king!

Bærebjelke

- It-bransjen er en bærebjelke i det norske samfunn. Vi trenger hjelp fra IT-bransjen for å finne de gode løsningene. De gode løsningene må finnes i koblingen mellom det offentlige, kommuner og stat, it næringen og brukerne. Jeg minner igjen om user is king. Vi må hele tiden tenke på innbyggerne våre. Når vi skal finne de gode digitale løsningene som skal skape enklere hverdag for våre innbyggere så er det viktig at vi har godt samarbeid og at vi også bygger opp tilitten hos brukerne.

- Vi trenger energi, pågangsmot og samarbeid og vi trenger arenaer som dette. Jeg ser frem til et godt samarbeid med it-næringen, avsluttet ministeren.

IT-Karriere