Vil ha alle prislister på nett

Vil ha alle prislister på nett

Forbrukerrombudet vil gjøre det enklere å sammenligne tjenester.

Du bør slippe å måtte troppe opp i de fysiske lokalene til Snekker Andersen AS og Snekker Jølsrud AS for å sammenligne priser. Får Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet det som de vil, skal det holde å besøke nettsidene.

Departementet har fremmet et forslag der det innføres plikt for næringsdrivende som selger tjenester om å legge ut prisliste på sine nettsider.

I dag har næringsdrivende kun plikt til å gi prisinformasjon ved at prislister er tilgjengelig i forretningslokalet eller andre steder tjenesten selges, men det er ikke noe krav om denne typen prisinformasjon på nett. Forbrukerombudet mener dette er for dårlig og gir sin fulles støtte til departementets forslag som for tiden er ute på høring.

- Det skulle bare mangle at ikke forbrukerne i dag skulle kunne gå på nett for å sammenligne priser, sier forbrukerombud Gry Nergård.

- De fleste næringsdrivende har egen hjemmeside, og det er naturlig at forbrukerne går til denne siden for å finne informasjon om priser. Jeg mener det derfor er riktig å innføre en slik plikt. Dette vil bidra til å gi forbrukerne god prisinformasjon om tjenester, og gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser.

- Timespris gir pekepinn

Kravet vil dog ikke være gjeldende for bedrifter som ikke har hjemmeside.

- Hva slags type tjenester er det vi snakker om her?

- Alle typer tjenester. Vi har den siste tiden vært spesielt opptatt av eiendomsmeglingstjenester, der det ville vært praktisk å hente inn informasjon på nettet. Det ville i alle fall vært upraktisk å reise rundt til alle eiendomsmeglerne for å undersøke, sier Nergård.

- Men hvordan vil det fungere med tjenester som krever en form for taksering før pris kan gis? For eksempel spesifikke snekkerjobber?

- Hvis det foreligger en timespris så er det relevant å oppgi denne. Man kan ikke vite akkurat hvor mye arbeidet jobben vil innebære, men timesprisen kan si noe om prisnivået. Og på tannlegetjenester har man lagt inn vanlige operasjoner og behandlinger som gjør at man også kan få en idé om hvordan nivået er.

- Hva om dette ender i næringsdrivende som benytter «Ryanair»-modellen der «uventede» gebyrer dukker opp underveis?

- Det er klart man må forutsette at det opplyses om alle kostnader.

Portalplikt

Det foreslås også plikt for næringsdrivende som yter bank- og forsikringstjenester om å registrere prisopplysninger i Finansportalen, en Forbrukerrådet-eid prisportal på lik linje som for eksempel Post- og teletilsynet-eide telepriser.no og konkurransetilsynets portal for kraftpriser.

I dag er det ingen plikt til å oppgi prisinformasjon hit, og «Finansportalen opplyser at den har vanskeligheter med å innhente prisopplysninger fra enkelte finansinstitusjoner,» skriver departementet i høringen.

En tilvarende portal for tannhelse er planlagt opprettet første halvår 2012, der det foreslås plikt for tannhelseaktører å innlevere sine priser. I tillegg legger departementet opp til at plikten til å avgi prisopplysninger til prisportaler senere kan utvides til andre bransjer, skriver Forbrukerombudet.

De foreslår i høringsuttalelsen at det bør vurderes å opprette en felles inngang, hvor det kan ligge en lenke til de ulike prisportalene.

- Jeg tror en slik felles inngang vil gjøre det mer oversiktlig for forbrukerne, og bidra til økt bruk av portalene, sier Nergård.

Saken er på høring til 3. juni.

Les om:

IT-Karriere