Vil ha folk uten hjemlengsel

Vil ha folk uten hjemlengsel

Nordmenn ønsker helst ikke å flytte på seg. Det er en utfordring for internasjonale selskaper som Telenor.

Det er stille ettermiddag. Flere unge mennesker har funnet en krok for seg selv og nyter både utsikten og sommersola mens de drikker sin espresso i fred og ro. En gruppe engelskspråklige seminardeltagere er samtidig klare for omvisning på uteområdene, og dresskledde menn haster forbi på vei til drosjene som alltid står parat utenfor hovedkvarteret på Fornebu.

Det er høyt tempo i Telenor, som med sine 35 000 ansatte er et av Norges største selskaper. 10 000 har sin arbeidsplass her i landet, mens hovedvekten av medarbeidere jobber utenfor Norges grenser, hovedsakelig i Asia. Av disse er kun hundre nordmenn! Et altfor lite antall mener Bjørn Magnus Kopperud, konserndirektør for HR og ansvarlig for rekruttering og utvikling av selskapets ansatte. I løpet av en treårsperiode har han som klart mål å mer enn tredoble antall nordmenn stasjonert i utlandet, og han vet hva som må til.

- Vi må tilrettelegge bedre for at ansatte med familier og to inntekter kan få muligheter til å fortsette sitt arbeid også når de følger med ektefellen til utlandet. På dette området må vi bli bedre til å samarbeide med andre internasjonale selskaper om utveksling av jobbtilbud som passer til den enkelte. Vi må også bli flinkere til å fokusere på hvor spennende det er både faglig og personlig å jobbe utenlands, og hvilke muligheter det gir for egen utvikling og senere karriere, sier Kopperud.

Negative oppslag

Siden han begynte i Telenor for snart fjorten år siden har han sittet i ulike lederstillinger innenfor den internasjonale delen av virksomheten, og selv erfart hvor viktig det er å være synlig og tilstede for å implementere selskapets holdninger og verdier hos organisasjonen i hvert enkelt land. Kvalitetssikring i alle ledd, inkludert underleverandører. Vårens negative medieoppslag om dårlige arbeidsforhold og dødsulykker hos den sistnevnte gruppen viser med all tydelighet hvor viktig det er å ha egne folk på stedet som følger opp og etablerer en kultur som samsvarer med selskapets tenkesett og holdninger rundt lederskap. Nå skal det ryddes opp – Kopperud får med andre ord en travel høst.

- Dette har ikke vært noen god historie og klart en ripe i lakken i forhold til vårt omdømme både som selskap og attraktiv arbeidsplass. Men vi har heldigvis ressurser til å påvirke slike situasjoner gjennom konkrete tiltak. Implementering og kvalitetssikring av HMS - tiltak i alle ledd og i alle land er nå prioritet nummer én. Da må vi selv være fysisk tilstede, sier Kopperud og skulle gjerne hatt flere samfunnsengasjerte og mobile medarbeidere som kunne tenke seg å bruke noen år av sitt yrkesaktive liv i utlandet.

Virtuell arbeidsplass

53 – åringen opprinnelig fra Fetsund, men bosatt i Drammen, er utdannet sivilingeniør fra NTH. Før han tok fatt på fire år i Trondheim, de to siste på datalinjen, arbeidet han et år som gruvearbeider på Svalbard og noen måneder på Forsvarets Forskningsinstitutt, før data – og telekombransjen ble hans arbeidsområde. Etter mangeårig operasjonell virksomhet og god kunnskap om organisasjonen, ble han i 2003 HR-ansvarlig og medlem av konsernledelsen i Telenor. Han trives godt i jobben og er klar på hva som må til for å lykkes.

- Jeg må ha et team rundt meg bestående av ulike typer mennesker som leverer, utfordrer og gir konkrete innspill basert på kunnskap og erfaring. Suksesskriteriene for en leder er hvilke mennesker du omgir deg med. Det nytter ikke å være kontrollfrik, men tvert i mot legge til rette for en åpen og inkluderende lederstil der man gjennom konstruktive dialoger og deling av informasjon kommer frem til de beste løsningene, sier Kopperud.

Nå vil han overføre denne arbeidsformen til resten av organisasjonen. Prosjektet Way-of-Work skal gjøre noe med hvordan man samarbeider i Telenor. I løpet av 2009 skal den virtuelle arbeidsplassen bli like viktig som den fysiske.

Prosjektet rommer alt fra arbeidsflater for kunnskapsdeling og ny intranettløsning basert på SharePoint, til oppsett for virtuelle møter via LiveMeeting. I tillegg til å være en viktig informasjonskanal, vil en optimal bruk av systemene også føre til mindre reiseutgifter. I løpet av noen år har man som ambisjon å redusere reisevirksomheten med 20 prosent i den norske delen av selskapet.

- Det er klart mer klimavennlig å flytte informasjon enn folk. Nå som teknologien er på plass i hele organisasjonen, gjenstår implementeringsfasen. Hver enkelt medarbeider skal nyttiggjøre seg de ulike verktøyene og selv erfare at denne arbeidsformen gir gevinst. Så langt har vi fått tilbakemeldinger fra flere ansatte som mener kvaliteten på møtene har blitt bedre ved bruk av LiveMeeting, enn om alle hadde sittet rundt det samme bordet og diskutert. I tillegg sparer vi kostnader forbundet med transport og reisetid, sier Kopperud som merker at ulike kulturer og mennesker adopterer og bruker systemet forskjellig.

Det går for eksempel ikke mange sekundene fra konsernsjef Fredrik Baksaas har sendt ut en melding til hele organisasjonen, før han får tilbakemeldinger fra medarbeidere i Bangladesh eller Pakistan. Og slik skal det være. Når Way-of-Work i løpet av de to neste årene er godt etablert som arbeidsform, skal ingen lenger kunne isolere seg og være usynlig verken på Fornebu eller på regionskontoret i Bangkok.

Arbeidsplass med mange muligheter

Telenor har de siste årene vært igjennom store omstruktureringer der nye selskapsmodeller og nedbemanninger har vært en del av totalbildet. Kopperud mener det har vært en nødvendig prosess, sett i lys av den enorme teknologiske utviklingen som har pågått innen telekommunikasjon de siste årene.

Evnen til å takle raske omstillinger og uforutsigbarhet blir ikke mindre viktige egenskaper for nye medarbeidere som ønsker en karriere i Telenor. HR-direktøren er allerede i gang med å kartlegge kompetansebehov og finne talenter som matcher selskapets utfordringer på de ulike forretningsområdene.

- Vi trenger mennesker med ulik kunnskap, variert bakgrunn og forskjellige personlige egenskaper. Det er behov for både innovatører og stabilatorer for å få til gode sammensatte team som leverer resultater. Ikke minst trenger vi folk med markeds- og salgskunnskaper om de markedene og nisjene vi opererer i, sier Kopperud.

I år har Telenor for første gang iverksatt et eget internasjonalt traineeprogram, samtidig som man startet arbeidet med en global talentutvikling der dyktige medarbeidere blir utfordret og gitt nye utviklingsmuligheter. Engasjement og samfunnsansvar er da også betegnelser som går igjen når HR-direktøren blir bedt om å beskrive ønskede egenskaper hos fremtidige medarbeidere.

- Vi er en av Norges mest spennende arbeidsplasser med store utviklingsmuligheter for de som ønsker å gjøre en jobb hos oss. Ikke bare er vi det meste eksponerte norske brandet i de tolv landene vi operer i, men som selskap kan vi også indirekte påvirke omgivelsene på en positiv måte. Undersøkelser viser at ved en ti prosents økning i antall mobilabonnenter i utviklingsland, øker BNP tilsvarende med 1,2 prosent. Det viser at vårt arbeid har en merverdi ut over det rent kommersielle, avslutter konserdirektør for HR i Telenor, Bjørn Magnus Kopperud.

Denne saken er hentet fra Computerworld-bilaget It-karriere.

Les om:

IT-Karriere