Vil kvotere kvinner inn i it-bransjen

Vil kvotere kvinner inn i it-bransjen

- Det er på tide med radikale virkemidler, mener Kirsti Kierulf.

I de siste åtte årene har 24,7 prosent av dem som har begynt på et informasjonsteknologisk studium i Norge vært kvinner, ifølge tall fra Samordnet opptak.

Det rimer bra med en undersøkelse fra Eurostat i 2006 som slår fast at 25 prosent av arbeidsstokken i Norges it-bransje er kvinner. Det finnes imidlertid ingen god statistikk på hvor mange av disse som jobber direkte med teknologi.

- Machokulturen sitter fast

It-kvinnene Computerworld har snakket med, mener tallene er stusselig lesning.

- It-bransjen har aldri lykkes med å gjøre seg attraktive for kvinner. Det er fordi machokulturen sitter fast, mener Kirsti Kierulf, direktør for teknologi og innovasjon i Accenture.

Kierulf, som har over 20 års fartstid fra bransjen, er ikke nådig.

- Vi trenger ikke flere dugnader eller diverse programmer for kvinner. Mener bransjen selv at den trenger flere kvinner – må den ta radikale virkemidler i bruk. Og da snakker vi om kvotering, sier hun.

Skjev fordeling

Berit Svendsen har jobbet mange år i Telenor og er nå administrerende direktør i Conex, et selskap som leverer kort og sikkerhetsløsninger for tv-dekodere verden over.

Svendsen mener unge jenter trenger flere rollemodeller i næringslivet. Det handler om kvinner som står fram og viser at det finnes veldig spennende karrieremuligheter i it-bransjen.

- Uten disse rollemodellene er det for mange uklart hvilke muligheter som venter etter endt studium innenfor it, påpeker Svendsen.

Hun mener at det i enhver bransje er viktig med en jevn fordeling mellom kjønnene.

- Ellers utnytter man ikke muligheten som ligger i talentene, når kvinner og menn velger utradisjonelle yrker blir potensialet for gode talenter mye større. Min erfaring er at mange teknologimiljøer, som har vært dominert av menn, tar godt imot kvinner som kan og vil utnytte karrieremulighetene innenfor it, sier hun.

- It-bransjen er fortsatt mannsdominert, slår Anne Cathrine Gretland fast.

Gretland jobber til daglig som selger og forretningsutvikler i Microsoft, men leder også Oda-nettverket rettet mot kvinner i it-bransjen.

- Vi jobber med å knytte til oss kvinner som jobber i bransjen, for at de skal kunne utveksle erfaringer. Mange bedrifter har bare ett par-tre jenter hos seg, og da trenger disse et bredere nettverk, sier Gretland.

Også Oda-lederen mener det er viktig å synliggjøre damene som finnes i it-bransjen.

- Skal vi få økt kvinneandelen totalt sett, må vi starte tidligere. Det holder ikke med stand på NTNU – da har de allerede valgt. Vi må helt ned ungdomsskolen for å få med jentene. Jeg mistenker at rådgiverne på grunnskolen gir råd om de tradisjonelle veiene, mens de egentlig burde selge inn hva det vil si å utvikle teknologi. Du kan bli med på å forandre verden, sier Gretland.

Heidi Austlid håper rosabloggerne tar it-jobber. Les videre på neste side!

IT-Karriere