Visekonsernsjefen slutter i EDB

Visekonsernsjefen slutter i EDB

John-Arne Haugerud forlater EDB Ergogroup tiltrer som administrerende direktør i VPS.

Han slutter i EDB ErgoGroup senest første februar neste år og vil deretter tiltre i sin nye stilling.

Lang it-erfaring

Haugerud har over 20 års erfaring fra ledende stillinger i EDB ErgoGroup. Han har arbeidet både operativt, kunderelatert og strategisk blant annet med EDB ErgoGroups leveranser til bank og finans.

- Jeg har hatt en fantastisk tid i EDB og nå EDB ErgoGroup. Norge og Norden har fortsatt behov for sterke regionale it tjenesteleverandører. Gjennom fusjonen har vi etablert et norsk basert selskap som er i stand til å ivareta en slik posisjon, sier John-Arne Haugerud i en pressemelding.

- Beklagelig

Konsernjef i EDB Ergogroup er trist for å miste en god medarbeider.

- Det er beklagelig at John-Arne Haugerud forlater EDB ErgoGroup. Han har vært en viktig bidragsyter for å få gjennomført fusjonen på en god måte med høyt fokus på våre kunder og en vellykket integrasjon, og samtidig bidratt til at selskapet har en fokusert strategi, sier konsernsjef Terje Mjøs.

Ola Forberg, som har vært konstituert administrerende direktør i VPS siden februar 2011 vil fortsette inntil John-Arne Haugerud tiltrer stillingen.

Les om: