WM-Data får NAV-oppdrag

WM-Data får NAV-oppdrag

WM-data har tegnet konsulentavtale for 30 millioner med Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

15. august inngikk WM-data en rammeavtale på konsulenttjenenester med NAV. Kontrakten har en varighet av 2 år, som kan forlenges ytterligere i 2 år. Kontrakten har en verdi på 30 millioner kroner over to år.

WM-data har blitt valgt som leverandør innen 12 av 15 forespurte kategorier, og vil dermed kunne levere tjenester som; Teknisk arkitektur (kvalitet), Test, Spesialister, Systemutvikling/programmering, Datakommunikasjon, Internett/Intranett, Drift av IT-systemer, plattformer og kommunikasjon, Teknisk kvalitetssikring, Journal/Arkiv, Virksomhetsarkitektur, Strategiplanlegging og Teknisk arkitektur (design).

WM-data har flere avtaler med NAV, og leverer et bredt spekter av tjenester.

- Den nye avtalen er et godt grunnlag for å kunne tilby kompetanse og kapasitet over et bredt spekter av kompetanseområder. Vi er glade for den nye avtalen og ser det som en tillitserklæring å bli valgt som leverandør for NAV. Vårt mål er å levere både spisskompetanse og verdifull erfaring til den store oppgaven med utvikling, drift og forvaltning av NAV's infrastruktur på IKT-siden, sier salgsdirektør for offentlig sektor Erlend Kristoffersen i WM-data Infra Solutions.

IT-Karriere