It-kjøperne får mer å rute med

It-kjøperne får mer å rute med

It-kjøperne får større lommebok neste år, viser en undersøkelse Computerworld har gjort i de store it-avdelingene i norsk privat næringsliv.
Computerworld har snakket med 14 av de største it-avdelingene i Norge og stilt de samme spørsmål. Hovedkonklusjonen er at det er en gryende optimisme, og nær sagt alle forteller at budsjettet for 2005 kommer til å bli større enn for 2004.

Mange av de spurte it-sjefene peker nå på hvordan konsernledelsen, eller deler av toppledelsen, er tatt med i beslutningsprosessene når det gjelder nye it-investeringer. Og hvordan de må forsvares ut i fra forretningsmessige mål og være forankret i selskapets virksomhet.

Dette kan tyde på at ledelsen vil ha streng kontroll over alle kostnader, men også at it nå er en integrert del av virksomheten. (se egen sak, samt kommentar).

-- Tidligere han man vært veldig fokusert på kostnader, men øker ambisjonsnivået. Vi ser at bedrifter jobber for å redusere kompleksiteten, og et viktig virkemiddel er integrasjonsrelaterte prosjekter, sier markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge.

Han peker også på nyansettelser i bransjen.

- Men dette har typisk vært selgere eller konsulenter som kan fakturere, sier han

Større budsjett

Det er fortsatt tidlig på året og de færreste har spikret budsjettet fast, men prosessene er i gang.

-- Vi har en vekst i budsjettet på 20 prosent i forhold til i fjor. Mye av bakgrunnen er at vi ekspandere virksomheten til flere land. Da må vi ruste opp. En stor del er ressurser i form av folk, både ansatte og innleide, forklarer it-direktør Robert Grefstad i Elkjøp, selskapet som oppgir sterkest vekst i Computerworlds undersøkelse.

I bank og forsikring hentes store gevinster ut ved it og det har tradisjonelt vært hard fokus på kost/nytte-problematikk:

-- Budsjettet for neste år er stabilt, men med en svak vekst. Vi øker investeringene noe og ser nøye på kost/nytte i de investeringen vi gjør. Nå har vi gode prosjekter, sier it-direktør Rolf Corneliussen i Storebrand.

Presser prisen

De fleste it-sjefene Computerworld har snakket med forteller at de nå i større grad enn tidligere kan presse leverandørene på pris. Dette gjelder spesielt hvis man inngår større avtaler hvor man legger inn flere elementer. Alle peker på den kjente trenden at konsulenttimeprisen er fallende.

Likevel er det noe fallgruver som man må være klar over:

-- Hos oss er det en maktbalanse ovenfor leverandørene. Presser vi for mye får vi det igjen i svakere kvalitet. Ellers merker vi prispress spesielt på konsulentsiden, men vi bruker ikke konsulenter så mye. Vi merker også prispress på telematikk. Noen av programvareleverandørene presser på oss økte priser. Det føre til at vi systematisk arbeider oss vekk fra disse. For oss er det viktig at de har en prispolicy som er forutsigbar, sier Corneliussen.

-- Hvordan vil du karakterisere temperaturen i norsk it-bransje?

-- Jeg opplever den som bra. Det er mange profesjonelle aktør der ute. Den verste feberen er over, og jeg ser en svakt positiv utvikling, sier it-direktøren i Storebrand.

Optimisme

Av de spurte er det kun én som sier at han ikke tror at det kommer bedre tider, mens én tror det vil fortsette med samme temperatur som nå. De resterende sier at de 8tror pilen peker oppover, eller svakt oppover8.

-- Jeg tror temperaturen i norsk it-branje er stigende. Vi er over de dårligste tidene. Og det er mer fokus på investeringer rettet mot it. It begynner å få større plass en for noen år siden, sier it-sjef i Pan Fish, Geir Tore Hjelle.

Foreløpig er det ikke noe særlig offisiell statistikk som forteller noe om hvordan det er på it-siden i AS Norge, men for noen er magefølelsen klar:

--Jeg har ingen konkrete tall som kan bevise min følelse, men på meg virker det som pila peler noe oppover igjen, selv om markedet slett ikke har tatt av ennå, sier Arnold Ruud, it-sjef i Linjegods.

Færre konkurser

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at omsetningen i næringen telekommunikasjon har vært svakt stigende de siste kvartalene. Rådgiver Geir Martin Pilskog hos SSB peker på at lite tyder på store omveltninger i 2005.

-- Tall fra oss viser at det har vært en svak vekst i sektoren tidligere, og det virker ikke urimelig at dette skulle fortsette fremover, sier han.

Samtidig er det ikke noen fersk statistikk på investeringer i it-sektoren fra SSB.

-- Men når vi ser på den tradisjonelle næringsstatistikken, står ikke dette i kontrast, sier Pilskog forsiktig.

Samtidig peker han på antall konkurser og nyetableringer i it-konsulentvirksomhet:

-- Der er det langt flere nyetableringer enn konkurser. Om disse nye foretakene overlever vet vi ikke, men det forteller i hvert fall at det er en optimisme, sier han.