It-konsulenter samles i fusjon

Abeo og Addcom Innovation fusjonerer til en ny storaktør i it-konsulentbransjen.

En arbeidsstokk på 85 medarbeidere og forventet årlig omsetning på 95 millioner kroner blir resultatet når IT-konsulentselskapene Abeo AS og Addcom Innovation AS nå fusjonerer. Samtidig skapes en ledende aktør innen it-relaterte tjenester til det norske helsemarkedet, skriver selskapene i en pressemelding.
 
Det nye selskapet, som nå gjennomgår sin andre store fusjon på ett år, vil ha hovedsete i Trondheim, med et kontor av tilsvarende størrelse i Oslo. Både hovedkontoret og Oslo-avdelingen vil bli fullverdige kontorer med lokal ledelse, salgs- og markedsføringsstab, samt konsulenter på alle selskapets fagområder. Fusjonsprosessen er allerede i gang, og er beregnet fullført i løpet av første kvartal.

Helserelaterte it-tjenester
 
Formålet med fusjonen er å videreføre og styrke de to bedriftenes posisjoner som ledende aktører innen it-konsulenttjenester for det norske helsemarkedet.
 
Abeo tilbyr i dag et bredt spekter av helserelaterte it-tjenester. Blant annet leverer selskapet omfattende identitetshåndteringsløsninger til nye St. Olavs hospital i Trondheim og nye Akershus Universitetssykehus (Ahus).
 
Addcom Innovation har, i likhet med Abeo, leveranser til helsemarkedet som primærområde. Majoriteten av virksomheten er knyttet til det pasientadministrative systemet Pasdoc, med Ullevål Universitetssykehus (UUS) som primærkunde. Selskapets økning i oppdragsmengde og behov for en samarbeidspartner som kan tilføre økt kapasitet og tjenestespekter innenfor helsesektoren var bakgrunnen for valget av fusjonspartner.
 
Aasmund Frøseth fortsetter som administrerende direktør i det nye selskapet.